Dopis děkana vyučujícím na LF MU

Dopis děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. k zahájení semestru ze dne 2. 10. 2020.

2. 10. 2020

Bez popisku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vstupujeme na naší fakultě společně do nového semestru, který bude poznamenán nepříznivou epidemiologickou situací.

Naší společnou snahou by mělo proto být poskytnutí maximální množství kvalitní kontaktní prezenční výuky. V uplynulém jarním semestru, kdy naši studenti příkladně pomáhali zvládnout epidemiologickou krizi, byla jejich výuka zásadně omezena. Dlouhodobý výpadek ve výuce, především v její klinické a praktické části, by vedl k zásadnímu snížení kvality jejich vzdělání a následně by mohl ohrozit i kvalitu celého našeho budoucího zdravotnického systému.

V tomto směru odkazuji na své vyjádření z 25.9.2020:

Budeme a chceme respektovat všechna celostátní i vládní nařízení a nařízení Masarykovy univerzity. V současné chvíli nás ke kontaktní výuce opravňuje výjimka ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce, která umožňuje klinickou výuku a praktická cvičení.

Osobně také pokládám potencionální povinné opětovné nasazení našich studentů za nešťastné a zásadně ohrožující kvalitu jejich vzdělání. Naši studenti v minulém semestru prokázali svou ochotu pomoci ve formě dobrovolnické činnosti, ve které i nadále pokračují. Věřím, že v případě nutnosti by opět byli schopni se takto proaktivně zapojit a my jako vedení fakulty tento typ aktivit podporujeme. 

Kolegyně a kolegové, jsem přesvědčen, že jsme společně připraveni zvládnout podzimní semestr a využít maximum prostředků k poskytnutí kvalitního vzdělání našim studentům. Vedení LF prostřednictvím studijních proděkanů a garantů předmětů vám již poskytlo podrobné instrukce, jak v tomto semestru postupovat. Neváhejte se v případě nejasností na odpovědné osoby obracet. Nadále vás budeme informovat o aktuálních podmínkách naší společné výuky.

Předem děkuji za vaši snahu směřující k naplnění výuky v nadcházejícím semestru a přeji vám především pevné zdraví.

S úctou váš

Martin Repko

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info