Grantové příležitosti: Otevřené výzvy ERC a aktualizace nového pracovního programu na rok 2020

Pro rok 2020 byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram plánovaných výzev Evropskou výzkumnou radou (ERC). Projekty tohoto grantového schématu patří mezi nejprestižnější grantové příležitosti v Evropě. Aktuálně je otevřen příjem žádostí do programu Starting Grants a Synergy Grants.

25. 7. 2019

ERC v novém harmonogramu zdůrazňuje, že projekty by měly dbát na otevřený způsob publikování výsledku výzkumu, stejně jako na genderovou rovnováhu při provádění výzkumu.

V současné době se ERC granty dělí do pěti typů, přičemž v novém pracovním programu není počítáno s výraznými změnami těchto schémat. ERC granty by měly podle připraveného financování obdržet 17 % veškerých evropských prostředků na výzkum a vývoj. V minulém roce bylo podpořeno na 963 projektů, z toho šest českých.

Aktuální výzvy, popis jednotlivých schémat i kontakty pro bližší informace naleznete na webových stránkách projektové podpory na Lékařské fakultě zde

Více článků

Přehled všech článků