K nové výuce hyperbarické medicíny bude sloužit nová online platforma

Skupina odborníků z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Ostravské univerzity a Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka zahájila přípravu online platformy pro výuku hyperbarické medicíny. Studenti lékařských i nelékařských oborů budou moci platformu v testovací podobě využít od září příštího roku. Ostrý provoz platformy se očekává v roce 2023.

25. 11. 2021

Hyperbarická medicína je lékařská specializace, jejíž součástí je problematika hyperbarické oxygenoterapie a potápěčské medicíny. Tato léčebná metoda využívá pozitivní účinky inhalace kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku.

V září letošního roku se rozběhl projekt Online vzdělávací platformy pro studenty lékařských a nelékařských odborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu. Globální pandemie COVID-19 způsobila kromě zdravotních a společenských dopadů přesun vzdělávání z prezenční do distanční formy. Nevýhodou této formy je to, že je nutná přímá přítomnost vyučujícího a studenta. „Cílem projektu je zkvalitnit distanční výuku. Námi připravovaná online platforma je navržená tak, aby student mohl studovat kdykoliv bez přímé přítomnosti vyučujícího. Připravujeme tedy výuková videa, testy a doprovodné materiály, které budou neustále studentům k dispozici. Hyperbarickou medicínu využijeme jako modelový příklad, takže platforma bude moci být využita i pro výuku jiných předmětů po ukončení projektu,“ popsal jeden z tvůrců projektu a jeho garant Mgr. Miroslav Rozložník, PhD z Ostravské univerzity.

Proč hyperbarická medicína?

Hyperbarická medicína má v České republice více než padesátiletou tradici, první hyperbarická komora vznikla v roce 1965 v Ostravě. V současné době je v ČR v provozu 13 léčebných hyperbarických komor, z toho však pouze jedna na Moravě, respektive ve Slezsku.

Toto množství a zejména nerovnost rozmístění je nevyhovující. „Přínos hyperbarické oxygenoterapie dokazují klinické i experimentální studie, a to v oborech, jako je například diabetologie, traumatologie, chirurgie, ortopedie, pediatrie, neurologie a jiné. Proto by bylo potřeba současný nedostatečný počet hyperbarických pracovišť navýšit. K tomu je ale mimo jiné nutná edukace – jak pregraduální, tak postgraduální,“ vysvětlil řešitel projektu za Masarykovu univerzitu a zároveň předseda České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

V současnosti má obor Hyperbarická medicína statut nadstavbového specializačního vzdělávání, v rámci pregraduálního vzdělávání je však poměrně opomíjen. Dosud nebyl systematicky vyučován ani na Masarykovy univerzitě, což se díky projektu změní. „Lepší situace není ani v případě vzdělávání nelékařských profesí. V současnost v ČR a SR neexistuje, na rozdíl od EU, ucelený vzdělávací systém pro nelékařský zdravotnický personál v tomto oboru. Jsme pevně přesvědčeni, že projekt přinese nejen zajímavý obsah, ale i atraktivní strukturu vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti našich studentů na trhu práce, ale zejména zkvalitnění péče o pacienty,“ uvedla prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., přednostka Ústavu zdravotnických věd a proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MU.

Online platforma zaměřená na hyperbarickou medicínu poskytne potřebné podklady, na jejichž základě bude možné získat na MU znalosti o tomto oboru. Unikátní partnerství vzdělávacích institucí poskytne studentům lékařských i nelékařských oborů nezbytné vědomosti a dovednosti v tomto oboru.

„Pomocí hyperbarické oxygenoterapie dosahujeme u pacientů skvělé výsledky. Léčíme například plynové embolie, závažné otravy oxidem uhelnatým, nekrotizující infekce měkkých tkání a mnoho dalších stavů. Ročně se v ostravské hyperbarické komoře vystřídá cca 500 pacientů. V této metodě vidím velký potenciál,“ doplnil primář Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava, místopředseda České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP a zároveň jeden z řešitelů projektu, MUDr. Michal Hájek, PhD.

Projekt „Online vzdělávací platforma pro studenty lékařských a nelékařských odborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu“ s registračním číslem NFP304010AZF1 je realizován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ a je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Tisková zpráva ke stažení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info