Kurz klinické anatomie pánve se zaměřením na chirurgii rekta

V pondělí 2. 12. se na Anatomickém ústavu LF MU konal kurz klinické anatomie pánve se zaměřením na chirurgii rekta.

4. 12. 2019

Bez popisku

V pondělí 2. 12.2019 se konal pod záštitou děkana Lékařské fakulty prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. v prostorách piteven Anatomického ústavu LF MU Kurz klinické anatomie pánve se zaměřením na chirurgii rekta. Kurz byl určený studentům medicíny vyšších ročníků se zájmem o chirurgii. Na pořádání této akce se podíleli pracovníci Anatomického ústavu LF MU (dr. Joukal, doc. Vargová) a Chirurgické kliniky FN Brno a LF MU (prof. Kala, dr. Procházka, dr. Čan, dr. Grolich, dr. Farkašová, dr. Marek).

Během teoretické části kuru byli studenti seznámeni s topografickou anatomií pánve s akcentem na klinicky významné struktury. Značná pozornost byla pak věnována především problematice karcinomů v oblasti rekta, a to nejen jejich diagnostice, ale i možnostem účinné chirurgické léčby. Součástí prezentace byla, mimo jiné, také videa různých typů operací těchto závažných stavů. Po teoretické části následovala praktická část, kde si studenti mohli prakticky vyzkoušet laparoskopické operace jak na trenažérech, tak i na kadaverech. Trénovali ovládání chirurgických nástrojů, zkoušeli chirurgické šití. Podle velkého zaujetí s jakým medici pracovali lze usoudit, že pro ně byl kurz zajímavou formou získání nových poznatků i zdokonalování manuální zručnosti.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info