Lékařská fakulta MU se postaví do čela rozvoje léčiv pro buněčné a genové terapie

Mezinárodní projekt evropského centra excelence CREATIC uspěl v projektové výzvě Teaming for Excellence programu Horizon Europe. Pro Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity jde o bezprecedentní úspěch.

15. 12. 2022

Dvouleté úsilí přineslo v čase adventu své ovoce. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity uspěla v obrovské mezinárodní konkurenci 116 ambiciózních projektů a dosáhla na podporu z výzvy Teaming for Excellence spadající pod výzkumný a inovační program Horizon Europe. V nadcházejících šesti letech díky ní vybuduje unikátní zázemí pro výzkum, vývoj a inovace buněčných a genových terapií, zaměřených zejména na léčbu vzácných onemocnění.

Pro Lékařskou fakultu MU jde o historický první úspěch svého druhu, tedy první projekt, jehož vznik sama iniciovala, připravila a bude ho též koordinovat. „Je to mimořádný evropský úspěch, který posouvá naši fakultu na novou kvalitativní úroveň,“ říká děkan Martin Repko.

Evropský grant umožní vznik mezinárodního centra excelence CREATIC – Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre, jenž propojí geograficky blízká akademická a klinická pracoviště za účelem zvýšení dostupnosti vysoce personalizované léčby pacientů, pro které v současné době neexistuje odpovídající standardní léčba. Svou dosavadní expertízu ve výzkumu a vývoji léčivých přípravků pro moderní terapie bude lékařská fakulta rozvíjet s týmy Fraunhofer Institutu pro buněčnou terapii a imunologii, Lipské univerzity v Německu a Kodaňské univerzity v Dánsku.

Garantkou projektu je docentka Regina Demlová, přednostka Farmakologického ústavu LF MU, která možnost využití potenciálu genových a buněčných terapií pro trvalou léčbu pacientů se vzácným onemocněním pokládá za jednu z největších výzev moderní medicíny. Úspěch v mezinárodní soutěži umožní vybudovat zázemí pro výzkum a vývoj v této oblasti v souladu s nejvyššími světovými standardy.

„Díky tomuto projektu se v Brně budeme moci začít systematicky věnovat rozvoji genových terapií, které mohou přinést nové možnosti léčby pro pacienty trpícími některými vzácnými onemocněními,“ říká docentka Demlová, upozorňujíc i na značný společenský přesah projektu. „Vzácná onemocnění a moderní terapie nejsou prioritními oblastmi vývoje léčiv velkých farmaceutických společností, současně v této oblasti přetrvává vysoká medicínská potřeba nových léčebných postupů. V rámci centra CREATIC se budeme rovněž věnovat socioekonomickým aspektům těchto terapií, včetně analýz nákladů a přínosů v rámci konceptu Fair Medicine.“

Webové stránky CREATIC


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info