LF MU bude maximálně vstřícná v počtech termínů

"Snad další uvolnění opatření umožní konat zkoušky ve všech ročnících VŠ studií kontaktně a zkouškové období proběhne obvyklým způsobem,“ věří prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., proděkanka pro studium v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení Lékařské fakulty MU.

24. 4. 2020

Bez popisku

Jak moc se příchodem koronaviru změnila Vaše agenda?
Dost výrazně. Přechod na výhradně distanční formu výuky nebyl jednoduchý, protože nás to zastihlo náhle a poměrně málo připravené. U některých předmětů a disciplín se nakonec ukázalo, že to nemusí být velký problém a v pravidelném režimu zde funguje i synchronní výuka, jinde to problém je, protože prostě některé věci si student musí tzv. "osahat", máme-li považovat dovednosti získané předmětem za plnohodnotné. Nicméně se domnívám, že pokud by mimořádná opatření v dohledné době skončila, vše se zvládnout a důsledky pro kvalitu studia budou minimální. Ale asi nikdo z nás by nechtěl být klientem zubaře, který polovinu svého studia absolvoval distančně.

V čem bude letošní přijímací řízení jiné než v běžném roce?
V hloubi duše upřímně doufám, že bude stejné. To znamená, že v půli června, kdy máme naplánované odborné testy, se budou moci uchazeči fyzicky dostavit a testy absolvovat, a to včetně občanů Slovenska. A rovněž doufám, že budou mít za sebou maturity a ty přijaté budeme moci tudíž neprodleně do studia zapsat a připravovat pro ně již definitivní rozvrh a další akce. Vše ostatní by bylo méně hodnotným kompromisem. Jen pro představu letos máme na LF MU 7.642 přihlášek do pomaturitních programů! Musí být tedy zřejmé, že na rozdíl od některých jiných fakult a programů nelze uplatnit kroky jako vzít všechny, udělat online ústní pohovory, zorganizovat online hromadné testy bez možnosti kontroly nad podmínkami jejich plnění apod. Samozřejmě, že i přes výše uvedenou naději, že vše proběhne již standardně, jisté nestandardními kroky činíme. Například jsme navýšili počet studentů přijatých bez přijímací zkoušky, kteří splnili definované podmínky, prodloužili jsme termín konání testů o další víkendový den, jsme připraveni na více méně početných turnusů během těchto dnů, ale principiálně na takto výběrové fakultě jako LF MU, přijímací zkoušky musí proběhnout.

Jaké změny mohou studenti očekávat po 15. květnu, kdy de facto začíná zkouškové období?
Pevně věřím, že další uvolnění opatření umožní konat zkoušky ve všech ročnících VŠ studií kontaktně, a tudíž zkouškové období proběhne z větší části obvyklým způsobem. Opět pro představu, jednotlivá zejm. preklinická pracoviště LF MU ukončují rozsáhlé, typicky dvou semestrové předměty v letním období pro několik stovek studentů a to typicky kombinací testů a ústního zkoušení. Budeme maximálně vstřícní stran počtu termínů a jejich rozložení během zkouškového období, které je prodlouženo až do konce září. Jsme připraveni i na malé skupiny nebo harmonogram téměř po jednom procházející test – potítko a examinátora, aby se studenti nesrocovali. Prozatím hlavně pro studenty, kteří se z nejrůznějších důvodů nebudou moci dostavit – typicky zahraniční studenti, kteří opustili ČR v začátku epidemie – počítáme s distančním zkoušením. Jsme na toto poměrně dobře připraveni, vytvořili jsme jakýsi manuál pro examinátory a otestovali jeho fungování a nemyslím si, že by to měl být větší problém. Chceme dát všem studentům, kteří budou chtít, šanci předměty ukončit v řádném termínu a pokračovat ve studiu bez zpoždění a bez restů z minulosti.

Bude příští semestr 2020/2021 pro studenty upraven či pozměněn?
Ano. Harmonogram akademického roku posouvá na Masarykově univerzitě začátky semestrů tak, aby se dal prostor k dokončení všeho, co bylo koronavirem zpožděno. Na LF MU budou ale délky semestrů stejné jako obvykle, protože se chceme vrátit "do starých kolejí" a nepřenášet nynější problémy do dalších období. Započne rovněž výuka v SIMU, rozběhnou se některé nové studijní programy aj. Takže už opravdu musíme fungovat normálně a jít dopředu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info