Nejčastější otázky studentů související se současnou situací

Otázky a odpovědi týkající se výuky, COVID-19 a testování i studijní agendy (koleje, menzy, poplatky atd.).

26. 10. 2020

Dotazy týkající se výuky

1. Jak probíhá výuka na LF MU v rámci epidemiologických opatření?

Praktická a klinická výuka (cvičení, semináře, praxe), je na LF MU zachována v souladu s opatřením KHS a univerzitním semaforem v kontaktní formě (prezenčně). Přednášky jsou vedeny teleprezenční formou (online). V IS MUNI je přehledně zaznamenána forma výuky v daném semestru (výuka prezenčně, částečně prezenčně nebo online). Forma výuky je uvedena ve studijním katalogu v informacích o předmětu.

2. Jaké nabízí univerzita studentům IT služby?

Aby se Vám online studovalo co nejpohodlněji, využijte stránku, kde naleznete přehled nejvyužívanějších IT služeb a počítačových učeben (MS Office ke stažení, WIFI, ukládání a sdílení dat, SUPO účet apod.) K dispozici je nově rovněž aplikace e-výpůjčka (z jarního období modifikovaná e-prezenčka).

IS služby na MU – nabídka Nová e-prezenčka

3. Jak pracovat v MS Teams a připojit se k přednáškám?

Níže naleznete návod, jak pracovat s komunikačním online nástrojem MS TEAMS, který je nejvíce využívaný pro online výuku na LF MU. Můžete si stáhnout danou aplikaci (doporučeno) nebo se připojíte přes webové rozhraní. V případě online výuky předmětu obdržíte na školní e-mail od vyučujícího pozvánku s odkazem k připojení do daného týmu (tj. seminární skupiny) v aktuálním semestru.

MS Teams:

 1. Připojení
 2. Fotonávod
 3. Videonávod
 4. Co je nového, část 1
 5. Co je nového, část 2

4. Jak mohu vyřešit přesuny mezi praktickou a online výukou?

Při přesunu mezi kontaktní a online výukou Vám budou jako dočasné zázemí k dispozici posluchárny UKB. Studentům LF MU byla na kartu ISIC doplněna přístupová práva do výukových místností: Aula B22/116 a všechny větší posluchárny pavilonu B11 (vyjma 211, 228, 311, 327 a 333). Tyto místnosti jsou po dobu platnosti koronavirových opatření a realizace distanční výuky na LF MU vyhrazeny pro studenty v počtech, které jsou v posluchárně vyznačeny samolepkou. Dodržujte prosím patřičné rozestupy. Respektujte klid v místnostech, využívejte sluchátka s mikrofonem, abyste se navzájem nerušili, používejte dezinfekci a udržujte pořádek. Využití místností není možné v případě, kdy z posluchárny probíhá v souladu s rozvrhem výuky distanční nebo streamovaná přednáška, případně jiná v IS MUNI zadaná aktivita.

5. Mohly by být přednášky nahrávány, když je nebudu stíhat?

Nahrávání přednášek je nepovinné, záznam samotným studentem je zakázán. Vlastní záznam přednášky není nezbytný a nelze jej vyučujícím nařídit. Doporučenou formou poskytnutí studijní materiálů jsou ale komentované prezentace v IS MU – o této skutečnosti byli vyučující informováni

6. Budou v případě pracovní povinnosti předměty uznány nebo budeme mít nebo budeme mít možnost náhrady?

V současné době neuvažujeme o paušálním uznání předmětů v době pracovní povinnosti (omluveni z výuky samozřejmě jste, nikoli však bez náhrady). Budeme se ve spolupráci s Krajem a představiteli jednotlivých ZZ snažit přizpůsobit charakter a místo výkonu Vaší pracovní povinnosti a Vámi právě studovanému období tak, aby byla maximálně tato povinnost uznatelná ve Vašem studiu, a to především v rámci praktické výuky. Nyní budeme při uznávání a náhradě předmětů (části předmětů) postupovat individuálně s každým jednotlivým studentem v koordinaci s příslušnými garanty studijních programů a předmětů. Pokud přesáhne míra pracovní povinnosti v jednotlivých ročnících mez, kdy již nebude individuální řešení možné, přistoupíme k plošnému řešení v podobné míře, jako tomu bylo v jarních měsících. Tento vývoj však zatím nepředpokládáme.

7. Jak je to s omluvením výuky?

 1. Pro běžné omluvenky využijte v Úřadovně možnost elektronické omluvy
  Omluvení nepřítomnosti – bakalářské a magisterské programy
 2. Pro omluvení z důvodu pozitivního testu nebo karantény využijte agendu Koronavirus
  Vložit nový záznam o testu . Do této agendy student vkládá pravidelně jednou týdně výsledek testu na COVID-19, případně jednorázově výjimku z testování.

8. Jak nahradit zameškanou výuku?

Zameškání týdenní výuky a možnost náhrady si musíte individuálně domluvit buď přímo s vyučujícím nebo koordinátorem studia na katedře, ústavu, klinice, případně se informujte na studijním oddělení. U blokových předmětů se informujte u své studijní referentky o možnosti přesunu výuky do volných týdnů v rozvrhu.

9. Jsem občanem Slovenska, kde je momentálně omezen pohyb a nemohu se dostat do ČR.

Studenti s trvalým pobytem v SR, kteří se v důsledku vládních nařízení Slovenské republiky nemohou účastnit dosud povolené kontaktní výuky, budou prostřednictvím agendy omluvenek v IS MUNI informovat studijní oddělení. Ohledně náhrady výuky postupujte, jak je uvedeno v předchozím bodě.

10. Tělocvik distančně?

Výuka celouniverzitní TV je zcela v gesci Fakulty sportovních studií. Seznam nových distančně vyučovaných předmětů v podzimním semestru naleznete na webu FSpS. V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Zoru Svobodovou, telefon 549 49 2052, e mail: zsvobodova@fsps.muni.cz.

Nabídka distančního univerzitního sportu

11. K testování na brněnském výstavišti: Nepřišla Vám sms s výsledkem? Obraťte

Obraťte se na info@covidtestbrno.cz - pokusíme se reagovat co nejdříve, nebo volejte na linku +420 770 130 932 (pondělí—pátek, 8:30—12:30 a 13:00—15:00). 

Infolinka MUNI: 776 553 773 - funguje v čase 8:30 až 15:00, pondělí až pátek.

Dotazy ohledně COVID-19 a testování

1. Jaká platí pro studenty hygienická opatření?

V souvislosti s dodržováním hygienických opatření ve výuce je nezbytné, abyste až do odvolání dodržovali rozestupy a používali ochranu dýchacích cest, úst a nosu. Od 1. 3. 2021, kdy začíná výuka na LF MU, žádáme studenty, aby do budov Masarykovy univerzity a do výukových prostor vstupovali výhradně s respirátory typu FFP2 anebo s označením KN95, a to až do odvolání.

Studenti Zubního lékařství musí mít ke snížení rizika přenosu infekce v rámci klinické výuky při práci s pacienty respirátor FFP2 a současně také ochranný štít. Aktuální informace o epidemiologické situaci nadále sledujte na stránkách Masarykovy univerzity.

Aktuální epidemiologická situace na MU

2. Jaké jsou povinnosti studenta před vstupem do výuky?

Na základě informací Vlády ČR a pokynů MŠMT dochází od pondělí 26. dubna 2021 k návratu části vysokoškolských studentů do kontaktní výuky. Podmínkou účasti na výuce bude od tohoto data TESTOVÁNÍ VŠECH STUDENTŮ, včetně studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kteří se doposud účastnili klinické a praktické

výuky na základě Vládní výjimky. Studenti jsou nově povinni absolvovat test na přítomnost viru SARS-CoV-2 každých 7 dnů. Test tedy nesmí být během docházení do prezenční výuky starší sedm dní a jeho výsledek musí mít student uvedený v IS MU. Stejné podmínky povinného testování platí také pro příjezd a pobyt na kolejích (v případě využití samotestů se studenti musí otestovat přímo na kolejích). Pro přístup do knihovny, na konzultaci nebo poradenskou službu není test nutný. 

Oznámení pozitivního testu na Covid19 nebo karantény

3. Jak je to s omluvou v případě karantény nebo pozitivního testu?

V případě karantény nebo pozitivního testu je Vaši povinností zadat tuto informaci do  IS MU. Následně budete automaticky omluveni studijním oddělením na 14 dní. Musíte si však individuálně domluvit náhradu výuky, buď přímo s vyučujícím nebo koordinátorem studia na katedře, ústavu, klinice, případně se informujte na studijním oddělení.

4. Spolužák/spolužačka ze skupiny je COVID pozitivní, co teď?

Snažte se objektivně posoudit, v jak úzkém kontaktu jste spolu byli. Všichni máte povinnost mít roušky nebo respirátory, držet rozestupy, desinfikovat si ruce a vyhýbat se kontaktu mezi sebou. Pokud jste spolu ve skupině, mluvíte spolu, oba s ochranou úst a nosu, není důvod panikařit. Takto je to vyloženo také Krajskou hygienickou stanicí. Do výuky nadále choďte, nebudeme ji ani omlouvat ani přesouvat.

5. Spolubydlící je COVID pozitivní, mám jít do výuky?

Pokud jen sdílíte domácnost a máte každý svůj pokoj, dodržujete pravidla 3R (rouška-ruce-rozestupy) a necítíte na sobě žádné příznaky, není důvod se výuky neúčastnit. Pokud jste se spolubydlícím v těsnějším kontaktu (navzájem jste se fyzicky dotýkali, pili kávu, svačili), zůstaňte v preventivní desetidenní karanténě (předpokládá se, že budete kontaktováni KHS a indikováni k testu). Dále v IS MUNI zaklikněte karanténu, informujte další vaše blízké kontakty, koordinátora studia dané katedry či ústavu a studijní referentku dle studijního programu, najdeme společně řešení.

6. K testování na brněnském výstavišti: Nepřišla Vám sms s výsledkem? Obraťte

Obraťte se na info@covidtestbrno.cz - pokusíme se reagovat co nejdříve, nebo volejte na linku +420 770 130 932 (pondělí—pátek, 8:30—12:30 a 13:00—15:00). 

8. K testování na brněnském výstavišti: Mám vážný zdravotní problém a nelze mě testovat z nosohltanu, jak mě otestujete?

V případě vážných zdravotních problémů mějte s sebou potvrzení přímo od lékaře, odběroví pracovníci vás otestují vhodným způsobem.

9. K testování na brněnském výstavišti: Jedete do zahraničí a potřebujete potvrzení v anglickém jazyce?

Od 02.02.2021 nově nabízíme možnost si při rezervaci zažádat o zaslání potvrzení na cestování do zahraničí v anglickém jazyce. Potvrzení se zasílá do 24 hodin od provedení testu. Cena potvrzení je 200 Kč. Je třeba mít sebou občanský průkaz nebo pas.

10. K testování na brněnském výstavišti: Cestujete na Slovensko?

Potvrzení se zasílá ve formě sms s rodným číslem.

11. K testování na brněnském výstavišti: Výsledek vašeho antigenního testu je pozitivní a jste bez příznaků?

Při pozitivním výsledku antigenního testu bez příznaků se provádí na odběrném místě konfirmační test PCR test. Pro registraci tohoto termínu obdržíte sms s odkazem do rezervačního systému. Konfirmační PCR test, který se provádí na odběrném místě, doba dodání výsledku je 48 hodin.

12. Jak je to s proplacením antigenního testu, když jsem zahraniční student v českém studijním programu?

V případě, že jste držiteli European Health Insurance Card – EHIC (občané EU, EHP a Švýcarska) můžete požádat českou Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) o registraci tohoto průkazu, buď přímo na pobočce VZP v Brně nebo pomocí emailu info@vzp.cz (budete vyzváni k doložení svého EHIC a průkazu totožnosti, velikost zprávy může být max. 5 MB). Cílem registrace je zisk potvrzení ze strany VZP, které nahrazuje Evropský průkaz zdravotního pojištění v ČR a obsahuje číslo pojištěnce v ČR. S dokladem poté můžete být zdarma otestováni v testovacím centru pro studenty na BVV. Případně se o rozsahu zdravotního pojištění se blíže informujte u své zdravotní pojišťovny.

13. Jaké má student možnosti testování?

 • Student má možnost absolvovat testování organizované MU ve spolupráci se sdružením

Podané ruce na BVV – brána 1, zastávka tramvaje či trolejbusu Výstaviště – hlavní vstup. Pro studenty jsou vyhrazeny termíny vždy v pondělí, středu a pátek v čase od 8 do 12 hodin. K registraci na testování je připravena aplikace v IS MU - REZERVACE TERMÍNU TESTU. K testování je třeba mít s sebou kartu pojištěnce. Výsledek testu z odběrového centra na BVV je předán do IS MU automaticky. Student obdrží výsledky testu v SMS do 60 minut na

české nebo slovenské telefonní číslo. Tištěné potvrzení se nevydává.

 • Student může absolvovat RT-PCR test nebo POC antigenní test u libovolného testovacího zdravotnického zařízení a výsledek testu nahraje do IS MU.
 • Student provede vyšetření samotestovací sadou na COVID-19 (lze použít test zakoupený v lékárně). Výsledek testu student vyfotí a nahraje do IS MU.

14. Jaké jsou výjimky z testování?

Výjimku z testování mají osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Výjimku z testování mají také studenti očkovaní proti COVID-19, kterým uplynulo od absolvování první očkovací dávky nejméně 22 dní. Jakýkoliv doklad vloží student do IS MU - Vložit nový záznam o testu – sekce Výjimky z testování.

15. Jak je to s proplácením testů u zahraničních studentů studujících v českých programech?

Proto, že existuje riziko, že zejména studenti ze SR, kteří studují v českém studijním programu, budou muset antigenní test hradit, doporučujeme si zkontrolovat rozsah zdravotního pojištění u své pojišťovny. V případě, že jste držiteli European Health Insurance Card – EHIC (občané EU, EHP a Švýcarska), můžete požádat českou Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) o registraci tohoto průkazu, bud přímo na pobočce VZP v Brně nebo pomocí emailu info@vzp.cz (budete vyzváni k doložení svého EHIC a průkazu totožnosti, velikost zprávy může být max. 5 MB). Cílem registrace je zisk potvrzení za strany VZP, které nahrazuje Evropský průkaz zdravotního pojištění v ČR a obsahuje číslo pojištěnce v ČR.

Infolinka MUNI: 776 553 773 - funguje v čase 8:30 až 15:00, pondělí až pátek.

Dotazy týkající se další studijní agendy (koleje, menzy, poplatky atd.)

1. Bude se i tento semestr vyplácet ubytovací stipendium?

Epidemiologická situace nemá žádný vliv na výplatu ubytovacích stipendií. Pokud si zažádáte o stipendium přes IS, zpravidla v průběhu listopadu a dubna, a splníte podmínky pro přiznání stipendia, bude Vám vyplaceno.

2. Jak je to nyní s výpůjčkami v knihovně?

Objednané výpůjčky v Knihovně univerzitního Kampusu (KUK), u kterých Vám přijde potvrzovací e-mail, že jsou již připraveny, si můžete vyzvednout u výdejního pultu každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin. Tamtéž můžete vrátit publikace vypůjčené, případně můžete na hlavní vrátnici UKB využít k vrácení knih nový Bibliobox. Pro přístup do knihovny, na konzultaci nebo poradenskou službu není test nutný. Aktuální podmínky pro vstup do knihovny KUK sledujte na webu.

3. Jsem v 1. ročníku, jak se nejlépe zorientuji v IS MU?

Nastupujícím prvním ročníkům může orientaci v IS MUNI usnadnit níže uvedený přehled odkazů. V následujícím odkaze najdete videonávod Průvodce pro prváky pro práci s IS MU.

Začínáme s IS MU

4. Bydlím na kolejích, jak často se musím testovat?

Stejné podmínky povinného testování, jaké jsou zavedeny pro vstup do prezenční výuky, platí také pro příjezd a pobyt na kolejích. Student musí antigenní test opakovat každých 7 dní a vkládat do IS MU. V případě využití samotestů se studenti musí otestovat přímo na kolejích v den nástupu. Více informací na webu SKM MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info