Nejčastější otázky studentů související se současnou situací

Čtěte aktuální informace týkající se výuky či studijní agendy v podzimním semestru 2021.

9. 9. 2021

Dotazy týkající se výuky

1. Jaké nabízí univerzita studentům IT služby?

Aby se Vám online studovalo co nejpohodlněji, využijte stránku, kde naleznete přehled nejvyužívanějších IT služeb a počítačových učeben (MS Office ke stažení, WIFI, ukládání a sdílení dat, SUPO účet apod.) K dispozici je nově rovněž aplikace e-výpůjčka (z jarního období modifikovaná e-prezenčka).

IS služby na MU – nabídka Nová e-prezenčka

2. Jak pracovat v MS Teams a připojit se k přednáškám?

Níže naleznete návod, jak pracovat s komunikačním online nástrojem MS TEAMS, který je nejvíce využívaný pro online výuku na LF MU. Můžete si stáhnout danou aplikaci (doporučeno) nebo se připojíte přes webové rozhraní. V případě online výuky předmětu obdržíte na školní e-mail od vyučujícího pozvánku s odkazem k připojení do daného týmu (tj. seminární skupiny) v aktuálním semestru.

MS Teams:

 1. Připojení
 2. Fotonávod
 3. Videonávod
 4. Co je nového, část 1
 5. Co je nového, část 2

3. Mohly by být přednášky nahrávány, když je nebudu stíhat?

Nahrávání přednášek je nepovinné, záznam samotným studentem je zakázán. Vlastní záznam přednášky není nezbytný a nelze jej vyučujícím nařídit. Doporučenou formou poskytnutí studijní materiálů jsou ale komentované prezentace v IS MU – o této skutečnosti byli vyučující informováni

4. Jak je to s omluvením výuky?

 1. Pro běžné omluvenky využijte v Úřadovně možnost elektronické omluvy
  Omluvení nepřítomnosti – bakalářské a magisterské programy
 2. Pro omluvení z důvodu pozitivního testu nebo karantény využijte agendu Koronavirus
  Vložit nový záznam o testu . Do této agendy student vkládá pravidelně jednou týdně výsledek testu na COVID-19, případně jednorázově výjimku z testování.

5. Jak nahradit zameškanou výuku?

Zameškání týdenní výuky a možnost náhrady si musíte individuálně domluvit buď přímo s vyučujícím nebo koordinátorem studia na katedře, ústavu, klinice, případně se informujte na studijním oddělení. U blokových předmětů se informujte u své studijní referentky o možnosti přesunu výuky do volných týdnů v rozvrhu.

6. Tělocvik distančně?

Výuka celouniverzitní TV je zcela v gesci Fakulty sportovních studií. Seznam nových distančně vyučovaných předmětů v podzimním semestru naleznete na webu FSpS. V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Zoru Svobodovou, telefon 549 49 2052, e mail: zsvobodova@fsps.muni.cz.

Nabídka distančního univerzitního sportu

7. Jak bude probíhat výuka v podzimním semestru?

Vzhledem k epidemiologické situaci se provoz a výuka na LF MU řídí univerzitním semaforem, jehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU dle aktuálních opatření Vlády ČR. Stupeň rizika sledujte vždy na hlavní stránce webu fakulty a dle označení budov MU. Více o univerzitním semaforu naleznete zde. Veškerá výuka cvičení i přednášek v podzimním semestru 2021 bude probíhat prezenční formou.

8. Jsou přednášky povinné a budou probíhat prezenčně?

Přednášky jsou ve vztahu ke studiu nepovinné, nicméně doporučujeme studentům účast ať již prezenční nebo online formou. Prezenční účast na přednáškách je omezena kapacitou rozvrhované místnosti – rezervační systém vyvinutý MU nebude na LF MU využit. Paralelně s prezenční formou budou dle rozvrhu přednášky streamovány online pro studenty doma, na kolejích, v jiných prostorách UKB či LF anebo v KUK. V tomto případě Vás žádáme o použití vlastních notebooků a sluchátek tak, abyste nerušili ostatní studenty. Využívá-li přednášející PPT prezentaci, bude i tato přes stream viditelná v odpovídající kvalitě, vyučujícím je dále doporučeno sdílet prezentaci prostřednictvím studijních materiálů v IS MU. Streamovány budou přednášky, které jsou rozvrhovány v těchto místnostech UKB:

9. Jaká platí pro studenty hygienická opatření?

V souvislosti s dodržováním hygienických opatření ve výuce je nezbytné, aby studenti až do odvolání dodržovali rozestupy a používali ochranu dýchacích cest, úst a nosu. Žádáme studenty, aby do budov Masarykovy univerzity a do výukových prostor vstupovali výhradně s respirátory typu FFP2 anebo s označením KN95, a to až do odvolání. Studenti Zubního lékařství musí mít ke snížení rizika přenosu infekce v rámci klinické výuky při práci s pacienty respirátor FFP2 a současně také ochranný štít. Aktuální informace o epidemiologické situaci nadále sledujte na stránkách Masarykovy univerzity.
Aktuální epidemiologická situace na MU

10. Jaké jsou povinnosti studenta před vstupem do výuky?

Účast na výuce LF MU není aktuálně podmíněna předložením potvrzení o bezinfekčnosti. Pro přístup do knihovny, na konzultaci nebo poradenskou službu také není test vyžadován. Povinné testování zůstává nadále platné pouze pro příjezd a ubytování na kolejích (při využití samotestů se studenti musí otestovat přímo na kolejích). V případě přechodu univerzitního semaforu do zeleného či vyššího stupně, budou studenti povinni před vstupem do výuky absolvovat test na přítomnost viru SARS-CoV-2 každých 7 dní a jeho výsledek evidovat v příslušné aplikace v IS MU.

Dotazy ohledně COVID-19 a testování

1. Jak je to s omluvou v případě karantény nebo pozitivního testu?

V případě karantény nebo pozitivního testu je Vaši povinností zadat tuto informaci do IS MU a do 5 pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána, omluvit svou neúčast. Následně budete omluveni studijním oddělením na 14 dní. Musíte si však individuálně domluvit náhradu výuky, buď přímo s vyučujícím nebo koordinátorem studia na katedře, ústavu, klinice, případně se informujte na studijním oddělení.

2. Spolužák/spolužačka ze skupiny je COVID pozitivní, co teď?

Snažte se objektivně posoudit, v jak úzkém kontaktu jste spolu byli. Všichni máte povinnost mít roušky nebo respirátory, držet rozestupy, desinfikovat si ruce a vyhýbat se kontaktu mezi sebou. Pokud jste spolu ve skupině, mluvíte spolu, oba s ochranou úst a nosu, není důvod panikařit. Takto je to vyloženo také Krajskou hygienickou stanicí. Do výuky nadále choďte, nebudeme ji ani omlouvat ani přesouvat.

3. Spolubydlící je COVID pozitivní, mám jít do výuky?

Pokud jen sdílíte domácnost a máte každý svůj pokoj, dodržujete pravidla 3R (rouška-ruce-rozestupy) a necítíte na sobě žádné příznaky, není důvod se výuky neúčastnit. Pokud jste se spolubydlícím v těsnějším kontaktu (navzájem jste se fyzicky dotýkali, pili kávu, svačili), zůstaňte v preventivní desetidenní karanténě (předpokládá se, že budete kontaktováni KHS a indikováni k testu). Dále v IS MUNI zaklikněte karanténu, informujte další vaše blízké kontakty, koordinátora studia dané katedry či ústavu a studijní referentku dle studijního programu, najdeme společně řešení.

Dotazy týkající se další studijní agendy (koleje, menzy, poplatky atd.)

1. Bude se i tento semestr vyplácet ubytovací stipendium?

Epidemiologická situace nemá žádný vliv na výplatu ubytovacích stipendií. Pokud si zažádáte o stipendium přes IS, zpravidla v průběhu listopadu a dubna, a splníte podmínky pro přiznání stipendia, bude Vám vyplaceno.

2. Jaký je provoz univerzitní knihovny KUK?

Knihovna univerzitního kampusu momentálně funguje bez omezení. Objednané výpůjčky v Knihovně univerzitního Kampusu (KUK), u kterých Vám přijde potvrzovací e-mail, že jsou již připraveny, si můžete vyzvednout u výdejního pultu knihovny. Tamtéž vrátíte publikace již vypůjčené, případně můžete využít k vrácení knih nový Bibliobox na hlavní vrátnici UKB. Aktuální podmínky pro vstup do knihovny KUK a otevírací dobu pro vstup sledujte na webu KUK.

3. Jsem v 1. ročníku, jak se nejlépe zorientuji v IS MU?

Nastupujícím prvním ročníkům může orientaci v IS MUNI usnadnit níže uvedený přehled odkazů. V následujícím odkaze najdete videonávod Průvodce pro prváky pro práci s IS MU.

Začínáme s IS MU

4. Bydlím na kolejích – musím se testovat?

Student však musí nadále před zahájením ubytování na kolejích SKAM MU prokázat, že:

 • byl plně očkován (14 dnů od poslední dávky),
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • nebo student na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (k zakoupení na recepci)

Výše uvedené je nutné prokazovat každých 7 dnů (vyjma očkování a prodělání COVID-19, které se dle opatření prokazuje pouze jednou, před zahájením ubytování). Více informací na webu SKM MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info