Nominujte kolegy a studenty do MUNI Innovation Award 2021

Startuje pilotní ročník ocenění studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu univerzity. Zajímavé inovační počiny může nominovat každý. Ocenění mohou získat odměnu v celkové výši 1,7 milionů korun.

30. 7. 2021

Bez popisku

Až do 30. září 2021 může kdokoliv (fyzická osoba z Masarykovy univerzity i mimo ni nebo kterákoliv právnická osoba) nominovat studenta či zaměstnance MU do pilotního ročníku MUNI Innovation Award 2021. Rozhodujícím kritériem pro nominace jsou uplatněné vynálezy a jiné výsledky VaV, projekty, služby a jiné relevantní společensky významné aktivity a výstupy, které se podařilo zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb, nebo o nichž je navrhovatel přesvědčen, že přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu MU či mají povahu významného inovačního počinu.

Pro pilotní ročník nebyly stanoveny nominační kategorie. Cena bude udělena až mezi 30 nominovaných za výstupy či aktivity, které vznikly, byly uveřejněny, využívány či uplatněny v období od 1. ledna 2015 až 30. června 2021. Ocenění mohou získat věcné dary a finanční obnos v celkový výši 1,7 mil. Kč. Více informací o ocenění a pravidlech včetně odkazu na nominaci naleznete na tomto odkazu.

Hodnocení provádí nezávislá komise složená z řad odborné univerzitní i mimouniverzitní veřejnosti, Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci MU, vedení MU a představitelé fakult nebo dalších zainteresovaných hospodářských středisek MU. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci tradiční akce MU Business Research Forum formou slavnostního ceremoniálu 11. listopadu 2021.

Nominovat


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info