Nová přednostka na ústavu FN Brno a nový přednosta na klinice FN u sv. Anny v Brně

Dnes, 4. ledna 2021, byli uvedeni funkcí přednostů prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. a doc. MUDr. Igor Penka, CSc.

4. 1. 2021

Přednostkou Ústavu lékařské genetiky a genomiky LF MU a FN Brno se stala prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. Do funkce ji uvedl 4. ledna 2021 děkan Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. s ředitelem Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D. 

Přednostou I. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně se stal doc. MUDr. Igor Penka, CSc. Do funkce jej uvedl děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. společně s ředitelem Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Ing. Vlastimilem Vajdákem.

Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info