"Nové výzvy v hojení ran“ a V. odborné sympozium „Dekubity“

Dvoudenní konference "Nové výzvy hojení ran" a sympozium "Dekubity" patřila zejména novinkám v hojení ran, klinickým doporučeným postupům či multidiciplinárním přístupů v hojení ran za účasti předních odborníků v oboru.

21. 4. 2022

Odborný program konference „Nové výzvy v hojení ran“ byl sestaven z vyzvaných sdělení. Cílem konference bylo podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci v managementu ran a především ke zkvalitnění profesní činnosti.

Přednášky byly řazeny tak, aby nejprve umožnily prezentaci informací k problematice dekubitů na národní úrovni a následovaly přednášky zaměřené na předání lokálních zkušeností s prevencí, monitorováním a léčbou dekubitů v ČR a rovněž v zahraničí. Součástí konference byla i a možnost sdílet zkušenosti důležité pro preventivní postupy v rámci workshopů.

Vybraná odborná sdělení budou k dispozici v suplementu periodika České a Slovenské neurologie a neurochirurgie v podobě odborných článků tak, aby se účastníci mohli k významným informacím vrátit a využít je ve své klinické či akademické praxi.

Konference a V. odborné sympozium „Dekubity“ proběhly ve dnech 24.-25. 3. 2022 v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce byla pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a České společnosti pro léčbu ran (ČSLR). Hlavní odbornou garantkou byla prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. spolu s organizačním výborem. 

Další, VI. odborné sympozium dekubitů bude organizováno jako součást EPUAP 2022, který se uskuteční v Praze v Clarion kongres hotelu ve dnech 14.-16. 9. 2022.

Srdečně zváni jsou nejen všichni účastníci letošního ročníku Sympozia.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info