Novinka pro zpestření výuky a podporu pozornosti studentů v hodinách

KvIS je novinkou v informačním systému MU (IS MU), který nabízí učiteli vytvářet kvíz o několika otázkách a umožní zjistit, jestli studenti přednášku pochopili a co je případně třeba dovysvětlit.

14. 4. 2022

Bez popisku

Informační systém MU nabízí další možnost ve svém portfoliu nástrojů pro elektronickou podporu výuky: KvIS. Nástroj, při kterém učitel promítá na plátno v hodině otázky a studenti využívají svoje mobilní telefony (nebo tablety, notebooky apod.) jako malá hlasovací zařízení. Jejich prostřednictvím odpovídají na dotazy učitele.

Obvykle učitelé nástroj používají tak, že prokládají výklad nové látky jednoduchými dotazy, které ukážou, jestli studenti přednášku pochopili a jestli je třeba něco dovysvětlit, a udrží také lépe jejich pozornost. Druhou nejčastější možností použití je rychlé získání přehledu o studentech v posluchárně – jestli v publiku převažují příznivci teorie A nebo B apod.

Každý učitel může v Informačním systému nově připravit kvíz o několika otázkách, přiřadit jej vybranému předmětu a potom na hodině spustit. Studenti, kteří daný předmět studují, se do kvízu dostanou ihned po zadání zobrazené adresy nebo použití vygenerovaného QR kódu, studenti z jiného předmětu musejí navíc ještě zadat zobrazené heslo.

Napojení na e-learning v Informačním systému umožňuje také převod bodů do poznámkového bloku. Studenti, kteří správně zodpoví položené dotazy mohou na hodinách například sbírat bonusové body, které se jim potom započítají do celkového hodnocení předmětu. Kromě klasického režimu, kdy student získá za správnou odpověď právě jeden bod, je k dispozici i režim „na rychlost“, kdy student získává za svou odpověď bodové skóre, jehož výše se odvíjí od rychlosti jeho (správné) odpovědi – čím rychleji odpoví, tím větší skóre získá.

Otázky v kvízu mají záměrně omezený počet znaků a počet možných odpovědí (2-6) – tyto podmínky mají podpořit učitele v tom, aby mysleli na čitelnost a dobré zobrazení otázky na projektoru i ve velkých posluchárnách. Tak, aby i studenti v zadních řadách dobře viděli zadání. V zadání se potom mohou objevit například i matematické či chemické vzorce nebo obrázky. Posluchači při hlasování zvolí vždy právě jednu z možností.

Nový nástroj ve výuce nijak nelimituje počet souběžně připojených studentů, je tedy možné jej využívat i v opravdu velkých posluchárnách. Každý učitel může vytvořit libovolný počet kvízů v aplikaci. V přednáškové místnosti nebo na cvičení stačí, aby studenti viděli jen možnosti odpovědí a rychle hlasovali. Zadání otázky obvykle v takovém případě učitel promítá na plátně. Nový nástroj lze ale samozřejmě používat i v případě online výuky. U online výuky může být praktičtější zobrazit studentům na jejich zařízení jak samotné odpovědi, tak zadání. Mezi oběma možnostmi zobrazení zadání lze přepínat v nastavení kvízu při jeho spouštění.

Aplikaci KvIS naleznou vyučující v autentizované části IS MU → Záznamník učitele → Odpvědníky a kvízy .. KvIS.

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info