Od ledna 2023 bude Lékařská fakulta koordinovat síť pro doktorandy FANTOM

Naše fakulta se stala koordinátorem prestižního projektu MSCA Sítě pro doktorandy v Horizontu Evropa. Cílem je odborně připravit každého studenta tak, aby se v budoucnu mohli účastnit mezinárodně konkurenceschopného výzkumného programu.

22. 6. 2022

Síť pro doktorandy FANTOM sestává z 7 příjemců a 14 přidružených partnerů v 6 zemích EU. Přijme celkem 10 nových doktorandů a bude začleněna do zavedeného mezinárodního výzkumného programu “Evropská výzkumná iniciativa pro zhoubné nádory související s anaplastickým lymfomem (ERIA)” a do klinické sítě Evropská meziskupina pro non-Hodgkinův lymfom u dětí (EICNHL).

Cílem projektu FANTOM je, aby se z přijatých doktorandů stali sebevědomí, kompetentní, nezávislí a dobře propojení evropští vědci s vynikajícími kariérními vyhlídkami, kteří budou v těchto zavedených sítích vítáni. Pomůže jim k tomu vzdělávací program založený na výzkumu a doplněný vyváženým programem měkkých dovedností, který zaštítí akademičtí i průmysloví partneři. Odborná příprava každého studenta se bude řídit individuálním plánem kariérního rozvoje a bude na ni dohlížet výbor pro doktorské studium s jasně přidělenými akademickými a průmyslovými školiteli. Hlavním cílem této sítě je vyškolit studenty tak, že se budou moci účastnit mezinárodně konkurenceschopného výzkumného programu, a začlení se do výše uvedených sítí. Výzkumný program se bude zabývat klinickými otázkami spojenými s anaplastickým velkobuněčným lymfomem (ALCL) typickým aberantní expresí ALK. Za použití inovativních modelových systémů a multi-omických technologií, z nichž některé jsou prováděny na úrovni jednotlivých buněk, bude odhalena biologie ALCL včetně úlohy imunitního systému a nádorového stromatu. Tato data budou použita pro vývoj (neinvazivních) biomarkerů a nových terapeutických přístupů, které vyústí v návrh klinických studií k řešení problémů toxicity chemoterapie, nadměrné léčby a rezistence na léky. Výzkumné a školicí činnosti se budou odehrávat nejen v akademických laboratořích, ale také v klíčových výzkumných institutech, biotechnologických společnostech, institucích provádějící klinické zkoušky a ve farmaceutických firmách.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info