Ohlédnutí za 14. ročníkem konference MEFANET 2021

„Spolupráce na efektivním využití technologií ve vzdělávání studentů lékařských a zdravotnických oborů v reakci na výzvy současnosti.“ To je nejnovější vize vzdělávací sítě MEFANET (www.mefanet.cz), kterou se prezentovala na své tradiční výroční konferenci – letos již počtrnácté, v Brně, ve dnech 23. a 24. listopadu 2021.

26. 1. 2022

Bez popisku

Tradiční 1,5denní formát akce vytvořil prostor pro dva intenzivní workshopy, jednu vyzvanou plenární přednášku, dvě sekce s krátkými sděleními a komentovanou prohlídku posterů. Odborný program doplnilo pravidelné podzimní jednání Koordinační rady MEFANET a zevrubná prohlídka Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Právě tato část programu, které se ujali přednosta Ústavu simulační medicíny Petr Štourač a ředitel Simulačního centra Jan Dvořáček, přilákala mezi bezmála 80 účastníků konference řadu zájemců o problematiku simulační medicíny z mnoha pracovišť v Česku a na Slovensku. Oba moderátoři exkurze předvedli nejen promyšlené členění centra s jeho technologickými vymoženostmi, ale poukázali hlavně na bohatou obsahovou náplň odrážející se ve zkušenostech získaných z ročního provozu, během kterého byl realizován bezprecedentní objem výuky.

Simulační medicína se prolínala také oběma workshopy. Při prvním z nich, který připravili Daniel Schwarz a Tamara Skříšovská z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, na sebe simulace vzaly podobu virtuálních pacientů využívaných při kolaborativním učení metodami Team-Based Learning a Problem-Based Learnig. Druhý workshop připravili společně týmy z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Martina Vejražky a z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pod vedením Martina Komendy. Účastníci tohoto workshopu získali spoustu užitečných informací o dobré praxi při ověřování znalostí a dovedností studentů. Mohli si také vyzkoušet roli hodnotitele při praktické ukázce jedné stanice OSCE (Objective Structured Clinical Examination) zkoušky z první pomoci.

Zbyněk Tonar z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze předvedl účastníkům konference zcela nový formát plenární přednášky. Pod jeho vedením a s využitím on-line kolaborativních nástrojů se mohlo auditorium doslova podílet na obsahu přednášky samotné. Využívali k tomu nejen hlasovací nástroje pro přehled zkušeností všech přítomných s různými aspekty výuky, ale také kolaborativní tvorbu infografiky vykreslující vnímání pestrobarevného světa medicínského vzdělávání ze strany komunity MEFANET.

Závěrečné slovo patří poděkování všem aktivním i pasivním účastníkům 14. ročníku této tradiční konference. Další díky putují směrem k vedení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za dlouhodobou podporu této akci. Rovněž děkujeme sponzorům (Erasmus+, Institut biostatistiky a analýz s.r.o., VirtaMed AG) a těšíme se na polojubilejní 15. ročník konference MEFANET na podzim 2022 opět v Brně.

Více fotografií


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info