Pitevny otevřeny! Anatomický ústav LF MU jako jediný v ČR pokračuje v kontaktní výuce pitevních cvičení

Výuka anatomie je jedním ze základních kamenů studia na Lékařské fakultě MU. Studenti touto vysoce náročnou částí studia musí projít hned v samotném úvodu, tedy v 1. ročníku.

29. 5. 2020

Nedílnou součástí výuky jsou tak i pitevní cvičení. Uzavření fakulty znamenalo i zastavení cvičení v pitevnách. Tým přednosty Anatomického ústavu MUDr. Marka Joukala, Ph.D. během této doby nezahálel a připravil nové pitevní sály, na kterých nyní cvičí studenti anglických programů Lékařské fakulty MU. Po ukončení nouzového stavu byla zajištěna veškerá hygienická opatření a umožněna výuka, kterou v nynější době prochází přes 400 studentů prvního ročníku v českých i anglických programech.

Anatomický ústav LF MU tak jako jediný v celé České republice umožnil kontaktní pitevní cvičení, což jistě ocení všichni studenti. O tom, co znamená možnost kontaktních cvičení jsme se zeptali Lukáše Štencla, studenta 1. ročníku programu Všeobecné lékařství.

Jak moc je důležité pitevní cvičení pro studenta medicíny v prvním ročníku?
Já myslím, že pitevní cvičení neodmyslitelně patří ke studiu medicíny a svým způsobem se na něj každý student těší, jelikož zde dochází k prvním praktickým kontaktům s oborem, kterému se chceme věnovat. Pitevní cvičení má tu nesmírnou výhodu, že můžeme vidět a důkladně prozkoumat to, o čem se učíme z knížek a atlasů, které však nikdy nenahradí reálný kontakt. Díky tomu je následné učení také o mnoho snazší. Z tohoto pohledu pokládám pitevní cvičení za naprostou nezbytnost a obrovskou výhodu.

Během uzavření fakulty jste měli distanční výuku, pomohlo ti to k lepší přípravě na pitevní cvičení?
Distanční výuka není nikdy snadná, zvláště u medicíny, která pro to ani není stvořená. Avšak díky bleskovému zakročení naší fakulty byly ihned připraveny materiály v podobě množství videí a namluvených prezentací spolu s internetovým kontaktem na vyučující. To napomohlo velmi přiblížit prezenční formu a na pitevních cvičeních tedy nebyl žádný problém a vše proběhlo více než hladce.

Bál jsi se před prvním cvičením? Přeci jen pitevní cvičení znamená práci s lidskými ostatky.
Jelikož jsme na pitevně trávili mnoho hodin v podobě seminářů a učení se na již připravených preparátech, nebyl takový důvod se bát. Samozřejmě že určitá obava tam byla, že něco jako Štěpánek přeříznu... ale tu převyšovala zvědavost a těšení se na práci, která se blíží budoucímu povolání.

Máš nějaký trik jak se naučit tolik informací potřebných v anatomii?
Tenhle trik hledám už od září a stále marně (usmívá se). Myslím si, že když to toho člověka baví, tak to potom jde hned líp. Taky si myslím, že to není jenom o tom prosedět celé dny u knížek, ale každý by se měl čas od času odreagovat a neomezovat se v tom, co ho baví a jít si třeba zasportovat.

O krátký komentář jsme poprosili i přednostu Anatomického ústavu MUDr. Marka Joukala, Ph.D., který dodává: "Pitva zůstává naprostým základem pro studium anatomie a našim studentům dává unikátní možnost si ověřit teoretické znalosti získané studiem z atlasů a skript na lidském těle. Jsem velice rád, že i přes vzniklou situaci s pandemií koronaviru jsme byli schopni za dodržení všech hygienických opatření uspořádat plnohodnotná pitevní cvičení pro studenty 1. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Věřím, že nabyté znalosti studenti ocení nejen při závěrečné zkoušce z anatomie, ale zejména pak ve svém profesním životě."


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info