Podejte si přihlášku na MUNI MED včas!

Odevzdávat přihlášky ke studiu ke studiu v akademickém roce 2021/2022 na Masarykovu univerzitu pro bakalářské a dlouhé magisterské studijní programy je možné do 28. 2. 2021.

26. 2. 2021

Bez popisku

Zájemci o studium na Lékařské fakultě MU (LF MU) mohou podávat přihlášky už jen pár dní! Přihlášky se podávají výhradně elektronicky, a to do 28. února 2021. Lékařská fakulta nabízí celkem devět bakalářských programů a tři dlouhé magisterské.

Mezi dlouhé magisterské programy patří studium v novém programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, do kterého budou nastupovat studenti prvního ročníku teprve podruhé. Standardní lákavou nabídkou ke studiu je již tradičně studium v programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, jejichž výuka již bude probíhat v nově vybudovaném unikátním Simulačním centru LF MU (SIMU). SIMU nabízí nejmodernější vybavení, ale i zcela nový pohled na výuku těchto dvou studijních programů. Studenti si odborné dovednosti jednotlivých technik a postupů osvojují na simulátorech včetně správné komunikace i díky promyšleným scénářům simulovaných situací.

Lékařská fakulta MU vzdělává také odborníky ve zdravotnických nelékařských profesích v bakalářských oborech Fyzioterapie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Nutriční terapie, Optika a Optomerie, Ortoptika, Porodní asistence, Radiologická asistence, Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství. Součástí studijní nabídky jsou též studijní programy navazujících magisterských programů Fyzioterapie, Intenzivní péče, Optometrie a Výživa dospělých a dětí.

Studijní oddělení LF MU si uchazeče dovoluje upozornit na to, aby uchazeči nezapomněli založit svou e-přihlášku, objednat a provést platbu za podanou přihlášku. Všechny tyto úkony nejpozději do 28. 2. 2021. Současně upozorňuje uchazeče o studium Zdravotnického záchranářství, kteří tak ještě neučinili, aby dodali lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem, také do 28. 2. 2021. Podávání přihlášek na navazující studium končí 30. dubna 2021. Více informací o podmínkách přijímacího řízení naleznete zde.

Uchazeči o studium na Lékařské fakultě MU v listopadu 2020 mohli navštívit OPEN DAY MUNI, jejichž program pro ně připravili sami studenti. V lednu 2021 se pak konal Den otevřených dveří (DOD) v termínu 16. a 21. ledna. Současně proběhly též jednotlivé diskuzní chaty studijních programů během února. Uchazeči tak získali další příležitost popovídat si se studenty i se studijními referentkami a ujistit se o tom, že Lékařská fakulta Masarykovy univerzity je správná volba! Materiály ke Dni otevřených dveří jsou stále k dispozici na této webové stránce, jako hravou součást DOD jsme do vybraných videí zakomponovali soutěžní hesla (více na webu DOD).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info