Poděkování dárcům těl

Již popáté se konala Vzpomínková pietní akce Spolku mediků a Anatomického ústavu LF MU dárcům těl. Tentokrát v prostorách Augustiánského opatství na Mendlově náměstí.

16. 11. 2022

Vzpomínkové pietní akci, které se letos poprvé konalo v prostorách Augustiánského opatství na Mendelově náměstí, předcházelo poděkování dárcům těl v atriu Anatomického ústavu LF MU z úst zástupců studentů, proděkanky LF MU Jany Fialové a přednosty Anatomického ústavu LF MU Marka Joukala. Studentky Alžběta Novotná, prezidentka Spolku mediků LF MU a Sina Skandera, prezidentka spolku MIMSA připomněly všechny ty, kteří svým darem přispívají ke kvalitní výuce anatomie budoucích lékařů i dalších zdravotnických pracovníků. Společně s dalšími zástupci Spolku mediků Natálií Carbolovou a Davidem Neumanem zapálili svíčky a položením kytic vyjádřili svou úctu.

Večer v sále Augustiánského opatství přivítali hosty David Neuman a Natálie Carbolová. Z jejich úst jménem všech studentů i absolventů fakulty zazněla slova díků všem dárcům za jejich nezištné dary. Pietní obřad zahajoval komorní soubor pro duchovní hudbu Ensemble Versus pod vedením Mgr. Vladimíra Maňase, Ph.D. Následovalo slovo proděkanky Mgr. Jany Fialové, Ph.D., která připomněla též sbírku na vybudování Památníku za dárce těl na Ústředním hřbitově v Brně. Sbírka stále běží na transparentním účtu založeném Spolkem mediků LF MU 2901871435/2010. Po vystoupení Cimbálové muziky Dolnica a akapelové skupiny DNA (Dej Nám Akord) pod vedením prof. Mgr. Václava Brázdy, Ph.D. zakončil pietní večer proslovem přednosta Anatomického ústavu LF MU doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

"Jménem svým i jménem zaměstnanců Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity bych rd poděkoval všem účinkujícím, Spolku mediků a zaměstnancům děkanátu fakulty za pomoc při organizaci této tradiční pietní akce. Jednalo se o důstojnou vzpomínku věnovanou dárcům těl," uzavřel pietní akci docent Joukal.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info