Podzim letošního roku na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU ve znamení oslav

Hned několik důvodů k oslavě mělo začátkem letošního října pracoviště Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

13. 10. 2021

Prvním důvodem k oslavám bylo otevření lůžkového ARO pro děti v tehdejší Fakultní dětské nemocnici 1. října 1991, tedy i současným pohledem ojedinělý a mimořádný počin. Před 15 lety, tedy 1. listopadu 2006, byla založena současná Klinika dětské anesteziologie a resuscitace (KDAR) jako společné výukové pracoviště Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, což byl pro pracoviště významný akademický impulz.

Na slavnostním aktu uspořádaném dne 6. 10. 2021 v prostorách kliniky, který moderoval současný přednosta pracoviště prof. Štourač, promluvili ředitel FN Brno prof. Štěrba, děkan LF MU prof. Repko, zdravotnický náměstek pro pracoviště Dětská nemocnice doc. Blatný, zdravotnický náměstek pro pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice prof. Ludka, zástupce přednosty KDAR pro LPP prim. Dominik a vrchní sestra KDAR Mgr. Říhová. Všichni zdůraznili význam kliniky na poli klinickém i akademickém, poděkovali celému týmu a popřáli mnoho zdaru do dalších let činnosti. Při této příležitosti byla doc. Blatným pokřtěna publikace „Pět let Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace“, jež ve stručnosti shrnuje historii, hlavní změny, statistické ukazatele, vědu a výzkum, akademickou i publikační činnost pracoviště v letech 2016 až 2020. Pro zájemce jsou výtisky publikace volně k dispozici na sekretariátu kliniky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info