Pokyny děkana LF MU v epidemiologické situaci

12. 3. 2020

Bez popisku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

předně Vám děkuji za rozvahu, klid a trpělivost v těchto kritických dnech. Masarykova univerzita je stále uzavřena, avšak speciální potřeby naší fakulty, reflektované nařízením rektora MU, umožňují v omezené míře obnovit výuku. Snahou vedení LF je minimalizovat dopady na průběh a ukončení tohoto semestru.

Výuku jsme aktuálně od 16. 3. 2020 schopni realizovat v následujícím rozsahu:

  1. u teoretických, preklinických předmětů a předmětů bez přímého kontaktu s pacientem bude probíhat distanční výuka prostřednictvím is.muni.cz v gesci garantů jednotlivých předmětů.
  2. u klinických předmětů VL bude distanční forma výuky dominantní, zároveň bude doplněna o simulaci s nízkou mírou věrnosti v podobě virtuálního pacienta a dalších forem simulací v gesci garantů jednotlivých předmětů.
  3. praktická výuka ZL pro 1.-4. ročník (na simulátorech i klinická výuka na pacientech) zůstává až do odvolání pozastavena. Výuku obnovíme, jakmile to bude možné a budete o tom včas informováni.
  4. studenti šestého ročníku VL a pátého ročníku ZL dokončí ročník dle stávajícího harmonogramu, a to včetně předpromočních praxí a vypsaných termínů státních závěrečných zkoušek.
  5. výuka nelékařských programů bude probíhat distanční formou prostřednictvím muni.cz v gesci garantů jednotlivých předmětů.

Prosím, buďte připraveni na to, že aktuální situace si může vyžádat náhlé změny v souvislosti s epidemiologickou situací. V tomto případě Vás budu okamžitě informovat.

Rozsah obnovené klinické výuky musí zohlednit aktuální situaci ve fakultních nemocnicích.

S díky

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info