Pracovní povinnosti studentů LF MU

Dne 15. 3. 2020 přijala vláda ČR usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu.

19. 3. 2020

Více článků

Přehled všech článků