Praktická výuka na LF MU nezvyšuje počty studentů s COVID-19

Praktická výuka na LF MU probíhá i v době nouzového stavu, nicméně nevede k nárůstu výskytu infekce COVID-19 mezi studenty, pedagogy ani dalšími zaměstnanci díky dodržování přísných protiepidemických opatření.

25. 3. 2021

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity realizuje díky vládní výjimce praktickou výuku po celou dobu trvání nouzového stavu a v souladu s vládními protiepidemickými opatřeními. Po celou dobu je pečlivě monitorován výskyt onemocnění, či karanténa z důvodu COVID-19 mezi studenty i zaměstnanci LF MU. Z dostupných dat nevyplývá, že by se v souvislosti s výukou významně navyšoval počet případů COVID-19, který by kopíroval zvyšující se celonárodní trend pozitivních případů.

Vedení fakulty je přesvědčeno, že je to dáno jednak dodržováním protiepidemických opatření při výuce i osobní odpovědností ke zdraví jak studentů, tak akademiků a dalších zaměstnanců fakulty. Právě díky tomu je umožněno, abychom byli schopni dále vzdělávat studenty a vychovávat absolventy, kteří budou schopni nastoupit do zaměstnání a posílit řady zdravotnických pracovníků a pomoci tak těžce zkoušenému resortu zdravotnictví a samozřejmě jednotlivým pacientům a jejich blízkým. Děkan LF MU a další členové vedení fakulty by i touto cestou chtěli poděkovat všem studentům, vyučujícím a ostatním zaměstnancům LF MU za jejich obětavou práci ve ztížených společenských i pracovních podmínkách.

Vývoj počtu COVID-19 studentů na LF MU v období listopad 2020 - březen 2021

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info