Prevence na dosah ruky: základy pevného zdraví přibližují studenti medicíny v obchodních centrech

Pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity každoročně polovina listopadu znamená velké přípravy na tzv. Světový den diabetu. Školí velkou spoustu dobrovolníků, připravují přístroje, chystají materiály a dárečky, aby na stanovištích v obchodním centru Olympia mohli oslovit s prevencí co nejvíce návštěvníků centra. Protože systémová prevence je základem pevného zdraví, připravují obdobnou akci na jaře v rámci Světového dne zdraví. Letošního Světového dne diabetu se zúčastnilo přes 900 návštěvníků.

29. 11. 2022

Na 14. listopad připadá Světový den zdraví, a to už od roku 1991. Proč právě 14. listopad? Tento den je dnem narození kanadského lékaře Fredericka Bantinga, který se zasloužil o vynalezení léku proti cukrovce – inzulínu. Diabetes mellitus, neboli cukrovka, je onemocnění projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Jedná se o onemocnění závažné, které je doprovázeno těžkými pozdními následky. Proto se v rámci studentských aktivit spolku IFMSA CZ Brno snaží každým rokem o zvyšování povědomí a osvěty v této problematice. Letošní ročník akce proběhl již tradičně v OC Olympia Brno ve dnech 12. - 13. listopadu 2022 a zúčastnilo se ho celkem přes 900 návštěvníků.

Osvětové akce se na straně organizátorů zúčastnila spousta dobrovolníků z řad studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, nutriční terapie a embryologie. Proškolení studenti měli na starosti jednotlivá stanoviště, kde si mohli účastníci akce ověřit jejich přístup ke zdravému životnímu stylu či zda patří do rizikové skupiny pro vznik diabetu či dalších civilizačních chorob. Pro návštěvníky bylo připraveno 11 stanovišť pro všechny věkové kategorie: měření hladiny cukru v krvi (tzv. glykémie), měření krevního tlaku, měření procenta tuku v těle, poskytování první pomoci, nemocnice pro medvídky, edukace o zdravé stravě, samovyšetření prsou a varlat, správný nácvik čištění zubů, hygiena rukou, prevence infekcí HPV, životní styl vzhledem k embryologii.

Tématem letošní akce bylo Diabetes a rodina. Diabetes je nemocí jedince a je hlavně na něm, aby se s tímto onemocněním naučil žít. K tomu, jak se nemocnému s diabetem žije, přispívá velice i jeho rodina. Ať už se jedná o diabetes 1. či 2. typu, je důležité, aby se členové rodiny navzájem podporovali a motivovali.

Spolek IFMSA CZ Brno je součástí celosvětové mezinárodní neziskové organizace IFMSA, která je iniciativou studentů lékařských fakult. Snaží se o šíření osvěty pomocí mnoha projektů, preventivních akcí a praktických stáží.

Jednotlivá stanoviště:
Mezi nejnavštěvovanější stanoviště patřilo stěžejní měření cukru v krvi, tzv. glykémie. Po dobu obou dní si nechalo změřit glykemii přes 500 návštěvníků. Měření glykémie i tlaku bylo lékařsky dozorováno díky pomoci z FNUSA Brno.
Na

Na dalších stanovištích bylo možno si nechat změřit tlak, váhu či procentuální poměr tuků v těle. Veškeré výsledky mohli zájemci následně konzultovat s našimi proškolenými dobrovolníky. K prevenci v rámci reprodukčního zdraví byla připravena stanoviště nácviku samovyšetření prsu a varlat na modelech a také stanoviště s tematikou prevence onemocnění lidským papilomavirem.

Pomocí speciální UV lampy, kterou nám laskavě zapůjčil Ústav veřejného zdraví LF MU, si mohli návštěvníci zkontrolovat, jak důsledně provádějí hygienu rukou. Se studenty nutriční terapie se mohli poradit, jak si poskládat pestrý a vyvážený jídelníček s ohledem na jejich výsledky z předchozích stanovišť.

V letošním roce jsme zařadili nově i stanoviště studentů embryologie, kteří si připravili projekt o významu zdravého životního stylu při plánování rodiny.

Na akci již tradičně nechyběli studenti zubního lékařství s nácvikem správné hygieny dutiny ústní či také první pomoc, kterou si mohli zájemci vyzkoušet na figurínách. V neposlední řadě na děti čekal populární plyšový medvídek na stanovišti Nemocnice pro medvídky, kde se i děti hravou formou mohly přiučit zdravým návykům.

Koordinátorka Světového dne zdraví a studentka LF MU Nela Pelánková k uplynulé události říká: "Těší mě pravidelný velký zájem, jak ze strany dobrovolníků z řad studentů, tak návštěvníků obchodního centra, kteří si našli pár minut svého času a věnovali je sebevzdělání o svém aktuálním zdravotním stavu a možnostech jeho zlepšení. Prevence je klíčová pro udržení dobrého zdravotního stavu jedince, jak zmínil i sám ministr zdravotnictví, prof. Válek, který akci osobně navštívil. Jsem velmi vděčná za aktivitu studentů jak z řad mediků, tak z oborů nutriční terapie, embryologie a zubního lékařství. Díky jejich příspěvkům je akce komplexní a myslím, že aktivnímu zájemci může přinést poměrně přesný návod na dobrou životosprávu. Věřím, že akce bude vzkvétat i nadále a my tak aktivně přispějeme k lepšímu zdraví našich spoluobčanů ještě před zdárným ukončením studia. Bylo mi radostí a ctí podílet se na organizaci akce takovéhoto formátu a spolupracovat s nesmírně šikovnými a motivovanými lidmi, se kterými se v budoucnu budeme oslovovat kolego a kolegyně. Celou akci jsme mohli uspořádat především díky štědré podpoře sponzorů, kterým tímto upřímně děkujeme a vážíme si jejich zájmu o edukaci zdravého životního stylu a prevenci civilizačních chorob. Bez jejich pomoci bychom nebyli schopni dobrovolníkům zajistit občerstvení po celou dobu akce, sdílet akci v mediích, či připravit dárkové balíčky pro účastníky akce."

Nad akcí převzala záštitu Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a město Brno; mezi další partnery patří: Albert Česká republika, Sportovní areál Komec, Infinit Maximus, Rádio Krokodýl, Rádio Proglas, Bombus energy, VZP, Roche, Wellion

Podívejte se, jaká atmosféra panovala na jednotlivých stanovištích!

Fotogalerie


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info