Prevencí předcházejme nemocem. Brněnské dny prevence jsou tu i letos!

Náměstí Svobody se ve čtvrtek odpoledne 13. dubna proměnilo ve velkou zdravotní poradnu. Odstartovaly tu Brněnské dny prevence, kampaň pořádaná Magistrátem města Brna ve spolupráci s dalšími partnery. Jejím cílem je poskytnout veřejnosti informace o tom, jak pečovat o své zdraví a zároveň předcházet nejrůznějším onemocněním.

18. 4. 2023

Bez popisku

Lékařská fakulta MU byla zastoupena desítkou studentek, které ochotně a erudovaně odpovídaly na otázky návštěvníků. Budoucí nutriční terapeutky doporučovaly zájemcům správnou stravu u různých druhů onemocnění, budoucí sestřičky pro změnu radily, co má obsahovat domácí lékárnička a nejmenším návštěvníkům připravily zábavnou skládačku, která je poučila o anatomii. U studentů optiky, optometrie a ortoptiky si mohli návštěvníci otestovat svůj zrak a také se seznámili s anatomií oka.

Prevence onkologických onemocnění se zaměřením na reprodukční zdraví je tématem projektu SpoluSafe a studentky Všeobecného lékařství, sdružené v organizaci IFMSA, osvětlily návštěvníkům problematiku HPV – lidského papilomaviru. Ze sekce COCO přišly studentky s modely, na kterých ukazovaly praktické postupy při samovyšetření prsou a varlat, jakými lze účinně předejít závažnému onemocnění. Návštěvníci ze středních škol se u nás mohli dozvědět podrobnosti o Juniorské akademii LF MU či o účasti na Středoškolské odborné činnosti.

Na podiu se představili zástupci vedení spolupracujících organizací, mezi kterými nechyběla Fakultní nemocnice Brno, Úrazová nemocnice, Nemocnice milosrdných bratří, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a také Masarykův onkologický ústav. Lékařská fakulta MU byla v dobré společnosti a proděkanka Andrea Pokorná poděkovala studentům za skvělou reprezentaci fakulty a vyzdvihla důležitost prevence v každém oboru zdravotnictví. Je lepší nemocem předcházet než s nimi bojovat!

Počasí k nám nebylo příliš příznivé, o to víc nás těšil velký zájem návštěvníků. Děkujeme všem aktivně zapojeným a budeme se těšit na příští rok.

Brněnské dny prevence pokračují do 30. dubna 2023, naše fakulta se k nim připojila ještě jednou, a to v pondělí 17. dubna přednáškou Prevence onkologických onemocnění. V sále A. Trýba na Komenského náměstí přivítali studenti Všeobecného lékařství zájemce o toto téma. Nejprve byli seznámeni se základy anatomie a pak se jejich pozornost upřela na představení všech typů papilomaviru. V druhé části si posluchači osvojili praktické postupy samovyšetření prsou a varlat. Dny prevence nejsou přínosné jen pro širší laickou veřejnost. I našim studentům přinášejí benefity v podobě nácviku komunikace a prezentace před veřejností.

Brněnské dny prevence


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info