Prezidentkou evropské společnosti pro léčbu dekubitů se stala prof. Andrea Pokorná

Problematikou léčby dekubitů se již od roku 1996 zabývá evropská společnost The European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Misí organizace je poskytovat úlevu osobám trpícím nebo ohroženým proleženinami prostřednictvím výzkumu a vzdělávání veřejnosti a ovlivňováním politiky v oblasti dekubitů ve všech evropských zemích směrem k odpovídající péči zaměřené na pacienta a nákladově efektivní péči o dekubity. Na 22. výročním zasedáním byla zvolena prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. prezidentkou EPUAP.

23. 9. 2022

Bez popisku

V organizaci European Pressure Ulcer Advisory Panel jsou zastoupeny všechny významné evropské země a společnosti, proto je velkou poctou pro LF MU zvolení prof. Andrey Pokorné za prezidentku této organizace pro roky 2023-2025.

"Na základě svých odborných a akademických zkušeností a zázemí aktivně podporuji využívání dostupných dat pro rozhodování na základě informací, což vede k plánování budoucích vzdělávacích a výzkumných aktivit a jejich převedení do klinické praxe," shrnula své poslání prof. Pokorná na 22. výročním zasedání organizace EPUAP, které se konalo ve dnech 14. - 16. září 2022 v Praze. 

Pro funkci prezidentky si prof. Pokorná stanovila několik osobních i profesních cílů:

  • Trvalou a transparentní podporu skutečného poslání EPUAP.
  • Trvalou aktivní podporu a zapojení EPUAP do vzdělávání, klinické praxe a vědy/výzkumu v oblasti léčby proleženin v rámci práce výborů EPUAP.
  • Mezinárodní spolupráci, kooperaci a propojování zainteresovaných stran: politiků, odborníků, průmyslu a pacientů s jejich příbuznými.
  • Celostátní modernizaci a zavádění elektronického zdravotnictví (telemonitoring, umělá inteligence) do praxe a výzkumu souvisejícího s léčbou proleženin a spolupráce s dalšími mezinárodními společnostmi.
  • Zavádění simulací do vzdělávání a výzkumu a sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni.

Prof. Pokorné blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info