Příprava změn v klinické výuce nelékařských zdravotnických profesí na LF MU

Na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence LF MU se v pátek 13. 9. 2019 konalo pracovní setkání poskytovatelů lůžkové péče v Brně jak fakultního, tak nefakultního typu.

15. 9. 2019

Bez popisku

V pátek 13. 9. se na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo pracovní setkání zástupců Katedry ošetřovatelství a porodní asistence a hlavních sester/náměstkyň ošetřovatelské péče a spolupracujících nemocnic, kde byly diskutovány možné změny v organizaci klinické výuky pro studenty nelékařských zdravotnických profesí na LF MU.

Tato pravděpodobně historicky první příležitost setkání náměstkyň pro ošetřovatelskou péči poskytovatelů lůžkové péče v Brně jak fakultního, tak nefakultního typu se konala na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence, jejíž přednostka a proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MU prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. za vedení fakulty poděkovala všem zúčastněným za snahu o kultivaci klinické výuky a zkvalitnění profesní přípravy studentů.

Dohodnuta byla konkrétní forma spolupráce a podpory v rozvoji klinických kompetencí studentů i efektivní spolupráce managementu nemocnic, akademických pracovníků a mentorů v klinické praxi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info