Projekt IFMSA: Právo žít

První ročník projektu IFMSA Právo žít se uskutečnil 4.-6.6. ve spolupráci se SIMU, Ferdinandus Orden 1561, Bílým kruhem bezpečí, Policií České republiky, SPIS a Spondeou, idtbrno. 

9. 6. 2021

Bez popisku

První ročník projektu IFMSA Právo žít se uskutečnil 4. - 6. 6. 2021 ve spolupráci se SIMU, Ferdinandus Orden 1561, Bílým kruhem bezpečí, Policií České republiky, SPIS a Spondeou, idtbrno. Samotný workshop má šestiletou tradici na Karlově univerzitě v Hradci Králové. Zaměřuje se na domácí násilí, jeho formy a projevy, učí budoucí lékaře jak je rozpoznat, jak postupovat v mezích zákona a hlavně jak komunikovat s obětí a poskytnout jí pomoc. Kurz je rozdělený na teoretickou a praktickou část, ve které si účastníci mohli vyzkoušet komunikaci s pacientem a vyzkoušet si tak své nově nabyté vědomosti v praxi.

Přednáškový cyklus začal v pátek v podvečer prezentací kazuistik představitelkou policejního sboru ČR a úvodem do právní problematiky. V sobotu ráno jsme pokračovali tématy psychologie traumatu a posttraumatické poruchy a přednáškou probační a mediační služby, která našim účastníkům přiblížila psychologický stav oběti a její vnitřní pocity. Následoval blok přednášek Bílého kruhu bezpečí, ve kterém nám přiblížili jak pomáhají účastníkům domácího násilí, jaké služby poskytují pracovníkům v systému zdravotnictví a jaké postupy doporučují v různých situacích. Dozvěděli jsme se i mnoho praktických rad přímo pro zdravotníky – jak komunikovat s pacientem při podezření, že je obětí domácícho násilí, jaké kontakty mu předat a na co si dát pozor při zhotovování dokumentace tak, aby mohla sloužit jako důkaz v případném právním procesu.

Poslední den workshopu přednášející ze SPISu příblížili pozici krizového interventa a peera v nemocnici, jak pracuje a s čím se na něj obrátit. V další krátké přednášce jsme se věnovali specifikům traumat u dětí. Následoval rozsáhlý praktický blok, ve kterém si formou roleplay a konzultacemi účastníci prakticky vyzkoušeli a rozšířili znalosti, které získali v průběhu posledních dvou dní. Praktický blok se zaměřoval na osvojení základních nástrojů při komunikaci a práci s obětmi domácího násilí, základů krizové intervence a regulace emocí, pojetí traumatu a na sebezkušenostní cvičení doplněná o poznatky z neuropsychoterapie. Na závěr dostal každý účastník diplom o absolvování kurzu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info