První operace ušního implantátu BONEBRIDGE u dítěte v České republice

Klinika dětské otorinolaryngologie FN Brno a LF MU je jediné pracoviště v České republice, které provádí operaci ušního implantátu pro kostní vedení BONEBRIDGE u dítěte. Prví operaci uskutečnil v říjnu 2018 přednosta kliniky MUDr. Milan Urík, Ph.D. Do současnosti byl tento typ implantátu zaveden již čtyřem dětským pacientům a další operace jsou naplánovány.

24. 4. 2019

Klinika dětské otorinolaryngologie (KDORL) FN Brno a LF MU je součástí Komplexního implantačního centra pro sluchově postižené Brno, které zajišťuje péči o pacienty s onemocněním sluchového aparátu a již několik let nabízí nejmodernější možnosti léčby hluchoty a nedoslýchavosti. Mezi ty patří zejména implantace kochleárního implantátu a implantátu pro kostní vedení.

Kochleární implantát využíváme u pacientů, u nichž nefungují vláskové buňky vnitřního ucha, svazek elektrod se zavádí do hlemýždě. Naproti tomu implantát pro kostní vedení se používá v případech, kdy je porucha sluchu způsobená problémem v oblasti zevního nebo středního ucha, vláskové buňky vnitřního ucha musí být funkční, implantujeme pouze do kosti za uchem.

Implantát pro kostní vedení BONEBRIDGE

Implantát pro kostní vedení BONEBRIDGE je využitelný u pacientů s převodní a smíšenou nedoslýchavostí, u dětí se jedná typicky o pacienty s vrozenými vadami zevního a středního ucha, jako je například nevyvinutí ušního boltce, zevního zvukovodu nebo středoušních kůstek. 

Implantát navrhla a dodává rakouská firma MedEl. Mezi jeho benefity patří zejména to, že je pod neporušenou kůží neviditelný a ve srovnání s jinými systémy přímého kostního vedení minimalizuje nebezpečí z podráždění kůže. Na rozdíl od předchozích typů implantátů pro kostní vedení se u tohoto typu nevyskytují komplikace hojení v místě rány. Pacienty je proto velmi pozitivně hodnocen z estetického hlediska, a to je v dnešní době nezanedbatelné, i když nejdůležitější je pro ně především zisk sluchu.

Implantát se během operace vloží do lůžka, které vyvrtáme v lebeční kosti za uchem a fixujeme. Po zhojení se zevně za ucho přikládá procesor, který zachytává zvukové vlny z našeho okolí, mění je na impulzy, které se přenáší bezkontaktně do implantátu. Koncová část implantátu ukotvená do kosti se rozvibruje, vibrace se lebeční kostí šíří až do vnitřního ucha, kde jsou zaznamenány sluchovými buňkami a pacient tak může normálně slyšet. Zevní procesor drží na hlavě pomocí magnetu. Je voděodolný, dá se s ním sportovat a pacient žije plnohodnotný život.

Kochleární implantát a implantační program na KDORL

Kochleární implantace jsou dominantní částí implantačního programu na KDORL, kde je provádíme od roku 2013. Doposud jsme uskutečnili přes 80 implantací. Kochleární implantát je zařízení, které přineslo revoluci v oblasti sluchové protetiky, protože umožňuje doslova slyšet hluchému. Jak již bylo výše zmíněno, používá se u pacientů s percepční nedoslýchavostí, to znamená, že příčinou ztráty sluchu jsou nefunkční smyslové buňky vnitřního ucha. Jedná se o častou příčinu vrozené hluchoty u dětí.

Během operace se dostaneme až do vnitřního ucha, kde zavedeme svazek elektrod. Tělo implantátu je uloženo ve vyfrézovaném lůžku v kosti za uchem, opět pod kůží, takže kosmeticky není nic vidět. Zevně si pak pacient na kůži připojí procesor, který zachytává sluchové vlny z okolí, transformuje je na elektrické impulsy a ty jsou svazkem elektrod vedeny až do vnitřního ucha, kde dráždí přímo sluchový nerv.

Rekonvalescence a rehabilitace po voperování ušních implantátů

Přibližně po měsíci od operace přichází dítě s rodiči na takzvané zapojení procesoru, kterého se účastní bioinženýr, logoped a foniatr. Všichni pacienti pak pravidelně dojíždí na kliniku k průběžným kontrolám a ladění procesoru. Klíčovou roli v rehabilitaci, především u dětí s vrozenou vadou sluchu, které nikdy neslyšely a nemluvily, sehrává klinický logoped. Moderní procesory jsou voděodolné a mají přednastaveno několik programů, které si pacient může sám regulovat, dle situace, ve které se nachází. Pacienti s oběma typy implantátů vedou plnohodnotný život.

Veškeré výdaje spojené s implantací jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Jelikož se jedná o velmi drahé zařízení, o každé implantaci rozhoduje předem indikační komise, kterou tvoří ušní chirurgové, foniatři a kliničtí logopedi. Každý pacient podstoupí krom ORL a audiologického vyšetření i vyšetření u psychologa, klinického logopeda a případně neurologa a všichni se musí shodnout na tom, že bude implantace pro daného pacienta opravdu přínosem.

Je nutné zdůraznit, že na rozvoji a chodu implantačního programu se podílí mnoho lidí, bez kterých se neobejdeme. Mé poděkování patří ochotným a trpělivým sestrám na ambulanci, audiologickým sestrám, sestrám na oddělení, sálovým sestrám, které zajišťují perfektní servis na operačním sále, klinickým logopedkám, lékařům i všem dalším, kteří s námi spolupracují, především se jedná o neurologii, psychologii a oddělení lékařské genetiky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info