Rekonstrukční pánevní chirurgie také pro studenty posledních ročníků všeobecného lékařství

Prakticky i teoreticky vedený workshop zaměřený na rekonstrukční pánevní chirurgii "Pelvic reconstructive surgery - anatomical, clinical and surgical workshop" se konal 28. dubna 2022 na půdě LF MU jak pro studenty, tak pro lékaře ve specializační přípravě oboru gynekologie a porodnictví.

5. 5. 2022

Bez popisku

Ojedinělý workshop "Pelvic reconstructive surgery - anatomical, clinical and surgical workshop" se konal na půdě Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve čtvrtek 28. dubna 2022.

Akce byla určena pro studenty 5. a 6. ročníku oboru všeobecné lékařství a také lékařům ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví. Účastníci měli možnost seznámit se s problematikou rekonstrukční pánevní chirurgie, a to nejen teoreticky. Součástí workshopu byl i nácvik praktických chirurgických dovedností na kadáverech.

Na workshop je rovněž navázán mezioborový vědecko-výzkumný projekt s akronymem „UG Power“, jehož hlavním  cílem je měření pevnosti závěsu pánevních orgánu různými chirurgickými technikami, který je realizován ve spolupráci s Ústavem mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pod vedením doc. MUDr. Ing. Tomáše Návrata, Ph.D.

Vzdělávací akci pod záštitou děkana LF MU a také Spolku Mediků LF MU připravili a vedli: prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA a MUDr. Samuel Tvarožek z Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. z Anatomického ústavu LF MU. Seminář proběhl celý v anglickém jazyce, aby se jej mohli účastnit také zahraniční studenti LF MU. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info