Roste zájem o studium nelékařských zdravotnických oborů na LF MU

Zájem o studium zdravotnických nelékařských studijních oborů na Lékařské fakultě MU po letech stagnace se výrazně zvýšil. 

26. 3. 2021

V letošním roce ale počet přihlášek ke studiu významně vzrostl, a to zejména ve studijním programu Všeobecné ošetřovatelství (dříve název oboru Všeobecná sestra). Vedení fakulty tento trend vnímá velmi pozitivně, protože odráží společenskou potřebu vyššího počtu všeobecných sester, ale i dalších nelékařských zdravotnických profesionálů. Předpokládáme, že zájem o studium je rovněž ovlivněn situací související s pandemií COVID-19, v níž byla jednoznačně zdůrazněna především role všeobecných sester u lůžka pacienta. Navíc, byl Světovou zdravotnickou organizací rok 2020 vyhlášen rokem sestry a porodní asistentky v rámci kampaně Nursing Now, která byla prodloužena i do roku 2021. Věříme rovněž, že na výzvu nedostatku nelékařského personálu zareagují také vláda a instituce, které koordinují vzdělávání a zdravotní služby v ČR a podpoří vysoké školy tak, aby mohly zvýšený zájem uchazečů o studium uspokojit.

Naše Lékařská fakulta v současné době nabízí široké spektrum profesních studijních programů pro budoucí zdravotnické pracovníky jak v bakalářském, tak magisterském a navazujícím magisterském studiu. Prestiž fakulty je totiž zaručena kvalitou studia jak v teoretické přípravě, tak skvělým zázemím pro odbornou klinickou výuku.

Těšíme se na motivované uchazeče a přejeme jim úspěch v přijímacím řízení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info