Seminář Erasmus+ pro potenciální řešitele proběhl poprvé na půdě LF MU

Dne 19. 11. 2019 v prostorách univerzitního kampusu pořádalo Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce seminář k projektům Erasmus+ (klíčové aktivitě 2).

21. 11. 2019

Bez popisku

Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu LF MU dne 19. 11. 2019 v prostorách univerzitního kampusu uspořádalo ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce seminář k projektům v rámci programu Erasmus+, v klíčové aktivitě 2.

Seminář byl určen zájemcům a potenciálním řešitelům z řad akademiků a výzkumníků nejen z lékařské fakulty, ale zúčastnili se ho i kolegové z ostatních fakult Masarykovy univerzity i z dalších brněnských institucí (např. MENDELU, VUT).

První řečník, Ing. Jan Slavíček z Domu zahraniční spolupráce, představil obecné a rámcové podmínky programu Erasmus+. Následně prezentoval doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., nejúspěšnější řešitel projektů Erasmus+ na LF MU i v českém kontextu, své zkušenosti s přípravou a realizací projektů, poukázal na potenciální kritická místa a shrnul hlavní benefity a možný přínos projektů Erasmus+. Posledním řečníkem byl Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně, který působí jako hodnotitel projektových žádostí Erasmus+. Ve své prezentaci se detailně věnoval zejména nejčastějším chybám, se kterými se v projektových žádostech setkává a které pak (mnohdy zbytečně) vedou k zamítnutí žádosti.

Všichni řečníci byli zájemcům po skončení semináře k dispozici k osobním konzultacím.

Pokud jste se semináře nemohli zúčastnit a máte zájem o zaslání prezentací, případně chcete Váš projektový záměr osobně konzultovat, kontaktujte prosím Mgr. Dagmar Václavíkovou z Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu. Základní informace k výzvě lze najít zde.

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info