Slavnostní akt promocí na LF MU

Od úterý 29. června do pátku 2. července se na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity konaly promoce úspěšných absolventů ve všech českých i anglických studijních programech.

2. 7. 2021

Bez popisku

Studentská léta letos definitivně skončila pro 261 absolventů studijního programu Všeobecné lékařství s titulem MUDr., 68 absolventů studijního programu Zubní lékařství s titulem MDDr., 178 absolventů bakalářských studijních programů/oborů s titulem Bc. a 43 absolventů navazujících magisterských programů s titulem Mgr.

V anglických studijních programech ukončilo svá studia 50 studentů všeobecného lékařství s titulem Doctor of Medicine MUDr., 5 studentů v programu Dentistry s titulem Doctor of Dental medicine MDDr., 3 studenti bakalářského studia Physiotherapy, kteří získali titul Bc. Promocí se účastnilo 42 studentů (někteří i z loňského roku, kdy se promoce pro zahraniční studenty nekonaly). I letos se tak bohužel mnoho zahraničních studentů nemohlo účastnit promoce z důvodu restrikcí kvůli opatřením souvisejícím s COVID-19.

Absolventky a absolventi svým slibem „spondeo ac polliceor“ či „zavazuji se a slibuji“ přijímají nejen titul, ale hlavně závazek být plnohodnotnou součástí zdravotnictví s tím, že budou svá poznání rozvíjet až do konce své profesní dráhy a budou vykonávat svou profesi čestně, zodpovědně a eticky.

V děkovných projevech absolventi rekapitulovali svůj studentský život protkaný zážitky na fakultě, na praxích, se svými spolužáky na společenských akcích. Neopomněli vzdát hold svým nejbližším, kteří je po celou dobu studia všemožně podporovali i všem akademikům a pedagogům.

Celá Lékařská fakulta MU na všech bězích promocí zastoupená proděkany a univerzitními funkcionáři blahopřeje všem absolventkám a absolventům! Absolventům, kteří volí další studium na naší fakultě, přejeme, aby další zvolená náročná cesta plnila jejich očekávání. Těm, kteří opouští brány své alma mater, přejeme mnoho zdaru a aby ve svých náročných profesích vždy nacházeli svůj původní záměr: pomáhat nemocným.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info