Slavnostní obřad udílení pamětních medailí LF MU

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se v aule Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Univerzitním kampusu Bohunice uskutečnil slavnostní ceremoniál předávání pamětních medailí, které z rukou děkana prof. Martina Bareše převzalo 42 osobností. Mezi nimi byli akademici, kteří celý svůj profesní život spojili s Lékařskou fakultou a jsou předními odborníky ve svých oborech, a dále též pracovníci neakademických profesí, kteří se zasloužili o rozvoj fakulty v její novodobé historii.

29. 5. 2019

Slavnostního ceremoniálu se kromě děkana fakulty prof. Martina Bareše, členů současného vedení fakulty nebo členů akademického senátu a vědecké rady zúčastnili jako hosté také děkani dalších lékařských fakult z České republiky i Slovenské republiky.

Děkan Martin Bareš ve svém projevu, v němž mimo jiné zhodnotil 100 let vývoje fakulty, úvodem poděkoval všem oceněným za to, že po léta a po desetiletí odpovědně a s velkým nasazením pracovali či stále pracují na tom, aby fakulta mohla plnit své důležité poslání, jímž je výchova absolventů, kteří dělají čest své profesi. Oceňovaným neakademickým pracovníkům pak poděkoval za to, že poskytovali a poskytují akademikům a vědcům důležité zázemí a vytvářejí podmínky pro jejich práci.

Dále ve svém projevu také řekl: „Myslím, že i navzdory všem temným, tragickým a složitým dějinným peripetiím naše fakulta ušla obrovský kus cesty a že to byla cesta úspěšná.  Naše pouť dějinami 20. století a počátkem století tohoto – od první přednášky prof. Edwarda Babáka v roce 1919 ke Kampusu, CEITECu a výstavbě Simulačního pracoviště – je nesporně velkým příběhem. Od skromných a nejistých počátků v nově založené republice po světové válce k instituci, která dnes čítá 52 klinických pracovišť, 11 teoretických ústavů, 7 kateder nelékařských oborů, 7 odborných pracovišť, 92 profesorů, 124 docentů, 3 158 studujících v českém jazyce, 710 zahraničních studentů a 582 studentů postgraduálního studia. 

A myslím, že není nikterak nadsazené, když řeknu, že za posledních 30 let vývoje ve svobodných podmínkách se z fakulty definitivně stala významná a prestižní vzdělávací a výzkumná instituce – a silná a uznávaná značka.“

Pokud jde o vizi pro fakultu na prahu druhého století její existence, děkan Bareš řekl, že by byl rád, aby Lékařská fakulta Masarykovy univerzity byla „jedinečným centrem lékařského a zdravotnického vzdělávání, vědy a výzkumu, které je atraktivní pro akademiky i studenty; a pracovištěm s velkou váhou a prestiží, a to nejen v rámci České republiky či ve středoevropském prostoru.“

Projev děkana ke 100. výročí založení LF MU

Videozáznam

Fotogalerie


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info