Smuteční oznámení: zemřel doc. MUDr. Roman Schröder, CSc.

Ve věku 91 let nás dne 6. listopadu 2020 navždy opustil pan docent MUDr. Roman Schröder, CSc. Pan docent byl bývalým přednostou Neurochirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně a LF MU.

9. 11. 2020

Odešel doc. MUDr. Roman Schröder, CSc

6. listopadu 2020 nás opustil bývalý přednosta Neurochirurgické kliniky v Brně doc. Schröder. Narodil se v červenci 1929 v Brně v rodině strojvůdce. Tato činnost bývala a je velmi zodpovědná a činila nároky na pečlivost, přesnost a dochvilnost. V takovém duchu byl Roman Schröder vychován a takto působil i v životě.

Studoval lékařskou fakultu UJEP v Brně, po promoci několik let působil na chirurgii v Banské Štiavnici. V roce 1962 se vrátil do Brna na neurochirurgické oddělení I. chirurgické kliniky FN U Sv. Anny. Zde působil pod vedením doc. Gotfrýda, vystřídal všechny funkce až do habilitace v roce 1980. V roce 1969 se neurochirurgie osamostatnila a stala se klinikou.

V roce 1982 vystřídal doc. Schröder svého předchůdce ve funkci přednosty Neurochirurgické kliniky. V roce 1992 se klinika přestěhovala do nově vybudované FN Brno, kde zůstal přednostou až do roku 1996. Ještě dalších šest let pak na klinice působil a předával své zkušenosti.

Doc. Schröder byl povahově klidný a uvážlivý člověk, což značně přispělo ke zklidnění někdy až hektického klimatu na pracovišti. Doc. Schröder se podílel na významné proměně oboru, kdy předchozí pionýrská nejistota byla také díky zavedení CT (v Brně od roku 1982) vystřídána zlepšením operačních výsledků. Doc. Schröder si také uvědomoval, že nová doba se neobejde bez zavedení mikroskopu a mikrochirurgické operační techniky do rutinní neurochirurgické praxe. Byl však ještě představitelem staré školy a na osvojení si těchto dovedností mu již nezbývalo mnoho času.

Operatér Roman Schröder byl sebevědomý a velmi výkonný. Vedle onkologické a spinální neurochirurgie měl v oblibě operace aneuryzmat a AVM mozku. Styl jeho operativy byl, tak jako jeho povaha, klidný a uvážlivý. Vědecky se zabýval měřením nitrolebního tlaku a spontánním nitrolebním krvácení. Naopak administrativní činnosti spojené s funkcí přednosty neměl příliš v oblibě a rád je delegoval na svoje zástupce.

Práce doc. Romana Schrödera byla po celý život poctivá a intenzivní. Ve funkci přednosty strávil nejprve ve FN U Sv. Anny a poté ve FN Brno celkem 14 let. Čest jeho památce.

Jménem všech spolupracovníků ve FN U sv. Anny a FN Brno:

prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.
prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info