Smuteční oznámení: zemřel emeritní profesor Karel Zeman

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 85 let náhle zemřel prof. MUDr. Karel Zeman, CSc., emeritní profesor Lékařské fakulty MU, který v letech 1986 až 2002 vedl koronární jednotku na pracovišti současné I. Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

17. 10. 2022

Profesor Karel Zeman (vlevo) při dodatečném předání pamětních medailí LF MU společně s dalšími oceněnými a současným rektorem MU prof. Martinem Barešem

Ve věku 85 let nás náhle opustil prof. MUDr. Karel Zeman, CSc. Profesor Karel Zeman dlouhodobě působil na I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jeho jméno je již navždy spjato zejména s koronární jednotkou, kterou úspěšně vedl v letech 1986–2002. V roce 1973 provedl profesor Zeman na koronární jednotce první punkci podklíčkové žíly, která byla od té doby velmi často používána pro dočasnou srdeční stimulaci, urgentní medikamentózní léčbu či invazivní diagnostiku arytmií.

Prof. Zeman obdržel Pamětní medaili a dedikační list při příležitosti výročí 100 let od založení LF MU z rukou tehdejšího děkana Lékařské fakulty MU a současného rektora prof. Martina Bareše v srpnu 2019. Byl tak mezi oceněnými, kteří svůj profesní život spojili s Lékařskou fakultou MU a jako přední odborníci svých oborů se zasloužili o rozvoj fakulty. Pan profesor Zeman vždy rád učil mediky a jejich výuce se aktivně věnoval ještě v tomto semestru.

Čest jeho památce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info