Smuteční oznámení: zemřel emeritní profesor Vladimír Palyza

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku nedožitých 82 let v pondělí 14. března 2022 zemřel po dlouhé nemoci prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc., bývalý přednosta Biochemického ústavu LF MU a předseda Akademického senátu MU.

20. 3. 2022


Profesor Vladimír Palyza na předávání bronzových medailí při příležitosti 100. výročí Masarykovy univerzity.

Po promoci nastoupil na Katedru lékařské chemie a biochemie LF v Brně, kde působil téměř 13 let. V roce 1974 složil atestaci 1. stupně v klinické biochemii. Z politických důvodů však později nemohl dlouhá léta na fakultě působit a odešel pracovat do zdravotnictví. Stal se vedoucím Oddělení klinické biochemie Hybešovy chirurgické nemocnice v Brně, kde se podílel na vybudování zcela nového pracoviště a v roce 1981 složil atestaci 2. stupně v klinické biochemii. V Úrazové nemocnici v Brně v roce 1983 získal místo vedoucího Oddělení klinické biochemie a zde obhájil svou kandidátskou práci. V Úrazové nemocnici, která jako výzkumný ústav byla Vědeckou radou Ministerstva zdravotnictví ČR schválena pro klinické zkoušení řady léčivých přípravků, byl v některých případech ustanoven zodpovědným pracovníkem za zkoušení přípravků pro parenterální a enterální výživu. V roce 1990 se vrátil na Biochemický ústav LF MU, tři roky poté byl jmenován docentem pro obor biochemie, jmenován profesorem pro obor veterinární chemie, biochemie a biofyzika byl v roce 2002.

Náplní jeho činnosti byla zpočátku enzymologie a toxikologie, později se ve zdravotnických zařízeních věnoval poruchám acidobazické rovnováhy, infuzní terapii, otázkám výživy a rovněž využití výpočetní techniky v klinické biochemii, zejména při posuzování kritických pooperačních a poúrazových stavech. Byl například členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, České lékařské komory či poradního sboru krajského odborníka pro klinickou biologii.

Od návratu na LF MU byl po dvě volební období členem Akademického senátu LF MU (1990-1996), od roku 1997 byl členem Vědecké rady LF MU. V letech 1997-1999 byl předsedou Akademického senátu Masarykovy univerzity. V těchto letech na univerzitě začala implementace nového vysokoškolského zákona do legislativy MU, byla zřízena nová Fakulta sociálních studií (1998), byla otevřena nová budova Ekonomicko-správní fakulty na Lipové (1998), dokončena rekonstrukce Fakulty informatiky (1998) na Botanické, v roce 1998 univerzita získala pozemky pro výstavbu Univerzitního kampusu Bohunice. Přednostou Biochemického ústavu LF MU byl jmenován v září roku 2000 a na této pozici působil do roku 2005. V roce 2014 byl při odchodu do důchodu jmenován emeritním profesorem a 15. června 2019 při příležitosti stoletých oslav založení Masarykovy univerzity obdržel z rukou rektora MU doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. ocenění v podobě Malé bronzové medaile na návrh Lékařské fakulty MU.

Jeho pečlivost v laboratorní práci a nadání pro technická řešení potřebných detailů měla za výsledky četná drobná zlepšení, která se osvědčila jak v laboratořích, tak do vybavování pracoviště, ale i do úprav rodinného sídla. V některých směrech jeho řemeslné dovednosti byly doslova na profesionální úrovni. Jako pedagoga si ho studenti vážili zejména pro jeho srozumitelnost a názornost výkladu obtížných úseků chemie a biochemie, ale také otevřený a přátelský vztah ke studentům a pochopení pro jejich problémy. Jednou ze zálib pana profesora bylo cestování, poznávání evropských zemí strávil nezanedbatelnou část svých dovolených. Jako cyklista během svých studentských let často absolvoval trasu mezi Brnem a Opavou, jako vodák putoval po slovenských řekách.

Profesor Palyza neztrácel smysl pro humor ani ve vypjatých situacích. Měl obdivuhodnou schopnost lehce překonávat všechny překážky, které mu život nebo lidé postavili do cesty. Kolegové se o něm vyjadřovali vždy s obrovským respektem a svým entuziasmem v nich posiloval vědomí, že dobří lidé stále žijí.

Čest jeho památce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info