Smuteční oznámení: zemřel profesor Pavel Kamarýt

V pondělí 6. dubna ve věku 88 let zemřel emeritní profesor Pavel Kamarýt.

9. 4. 2020

Na fotografii syn prof. P. Kamarýta (druhý zprava), který v zastoupení přebíral dodatečně pamětní medaili LF MU

Vážení kolegové,

s hlubokým zármutkem sdělujeme smutnou zprávu, že dne 6. dubna 2020 zemřel ve věku 88 let emeritní profesor Pavel Kamarýt.

Prof. MUDr. Pavel Kamarýt, CSc. byl čestný člen České kardiologické společnosti, vedoucí a spoluzakladatel koronární jednotky v roce 1969. V roce 1976 založil Kardiostimulační centrum při I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde byl dlouholetým vedoucím a krajským ordinářem pro kardiostimulaci.

Byl skvělým pedagogem jak v pregraduální, tak postgraduální výuce, vychoval řadu mediků i lékařů. V loňském roce byl oceněn děkanem Lékařské fakulty MU pamětní medailí za celoživotní přínos lékařské fakultě při příležitosti oslav 100. výročí založení univerzity.

Čest jeho památce.

Za vedení 1. interní kardioangiologické kliniky za celý kolektiv kliniky

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info