Soutěž pro doktorandy: Brno Ph.D. Talent 2021 - výzva otevřena!

Chcete si vyzkoušet odprezentovat svůj Ph.D. projekt v angličtině před odbornou komisí a utkat se s ostatními uchazeči o stipendium ve výši 100 000,- Kč ročně po dobu tří let? Termín registrace do soutěže je do 30. 9. 2021.

6. 8. 2021

Bez popisku

Soutěž Brno Ph.D. Talent každoročně oceňuje 25 mladých vědeckých talentů, kteří získávají 300 000,- Kč rovnoměrně rozdělených po dobu tří let studia. Finanční prostředky projektu, který je součástí Regionální inovační strategie, pro oceněné poskytuje statutární město Brno. Realizaci projektu pak zajišťuje Jihomoravské centrum mezinárodní mobility, z. s. p. o. (JCMM) už více než 10 let.

Nyní je tato výzva opět vypsána. O cenu se mohou ucházet doktorští studenti v prezenční formě studia v prvním či druhém semestru studia, tedy nově nastupující studenti nebo již studující doktorát od jarního semestru 2021. Maximální věk uchazeče je 32 let. Celá soutěž probíhá v angličtině, je tedy vhodná jak pro české, tak i zahraniční studenty.

Přihlásit se do soutěže je nutné prostřednictvím přihlášky, která má tuto strukturu:

  • CV uchazeče (vzdělání a kvalifikace pro projekt, praktické zkušenosti, odborné stáže, řešené projekty)
  • vědecký projekt (cíle a originální přínos, teoretický rámec, metody, techniky, reference, časový harmonogram a milníky, motivace pro řešení projektu)
  • zázemí projektu (školitel a odborní konzultanti, pracoviště a spolupracující instituce, další relevantní informace

Celá přihláška je psána v AJ, odevzdává se ve formátu pdf max. na 12 stran A4. Je možné ji podat do 30. 9. 2021. V dalším kole uchazeč prezentuje svůj projekt před odbornou komisí hodnotitelů z prestižních vědeckých pracovišť. Prezentace probíhá v AJ a je na ni stanoven čas v délce trvání 15 minut. Uchazeč musí komisi představit, což již bylo v dané vědecké oblasti vyzkoumáno a k čemu on hodlá dojít a přes jaké konkrétní experimenty. Musí vyzdvihnout a obhájit, proč jeho projekt je ten nejlepší, proč si zaslouží ocenění i finanční podporu. 

Informace o vypsání soutěže jsou dostupné na webu JCMM a doktorským studentům doporučujeme též sledovat diskuzní skupinu Doktorské studium na LF MU na platformě Yammer.

Podívejte se v článku, kdo z naší fakulty uspěl v minulém kole soutěže.

Máte zájem se zúčastnit soutěže?

Zúčastněte se workshopu pro žadatele Brno Ph.D. Talent 2021, který se uskuteční 7. září 2021 od 10:00 v prostorách JCMM, Česká 11, Brno (3. patro, místnost 308). Přidejte si událost do vašeho kalendáře.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info