Stanovisko FN Brno a LF MU k užívání léku ivermectin při léčbě COVID-19

Společné prohlášení Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

5. 3. 2021

Bez popisku

FN Brno a LF MU působí na poli zdravotnictví a vysokoškolského vzdělávání, respektují zásady zodpovědného přístupu k pacientům a obecně k vědeckým poznatkům. Obě instituce zastávají společný názor, že v současnosti prezentované účinky některých neověřených přípravků užívaných při léčbě onemocnění COVID-19 mohou dávat neopodstatněné naděje, proto se rozhodly připravit vlastní klinický projekt k zjištění účinnosti preparátu ivermectin. Do projektu bude začleněno 30 pacientů z FN Brno.

Toto rozhodnutí vychází z faktu, že dosavadní data jsou velmi rozporuplná, často neúplná a dostupná literatura, včetně stanoviska výrobce zmíněného léčiva, jsou spíše negativní. Kromě mezinárodních reakcí a stanovisek vycházíme i z mezioborového stanoviska (evidenční číslo ČSARIM: 16/2021) K POUŽITÍ IVERMECTINU U PACIENTŮ S COVID-19, které vydaly následující společnosti: Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP, Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů ČR (SPL).

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity podporuje všechny členy své akademické obce v jejich snaze posouvat poznání v oblasti medicíny a léčebných metod a očekává toto i od svých absolventů. Trváme na tom, že nasazení zatím nezavedených metod či nových léků musí probíhat kontrolovaně, na základě vědeckých postupů a respektovat etický a právní rámec pro výzkum na člověku.

Doprovodné zdroje:

  1. Effect of Ivermectin on Time to Resolution of Symptoms Among Adults With Mild COVID-19, A Randomized Clinical Trial
  2. Merck Statement on Ivermectin use During the COVID-19 Pandemic
  3. Mezioborové stanovisko ČSARIM, ČSIM, SIL, ČPFS ČLS JEP a SPL (ev. č. ČSARIM: 16/2021), 25. 2. 2021

Brno, 5. 3. 2021


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info