Státní rigorózní zkoušky ze Zdraví, prevence a zdravotnictví

Na fakultě za mimořádných hygienických opatření probíhají státní rigorózní zkoušky z otázek Zdraví, prevence a zdravotnictví na Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU.

27. 3. 2020

Bez popisku

Státní rigorózní zkoušky pro obor Všeobecné lékařství probíhají i v těchto dnech. První zkoušky v režimu mimořádných protiepidemických opatření proběhly na Ústavu ochrany a podpory zdraví. Studenti zde prokazují své znalosti z oborů: hygiena, epidemiologie, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. Současná epidemiologická situace jen potvrzuje, jak důležité tyto znalosti pro budoucí lékaře jsou.

Mimořádná opatření si kromě samozřejmého nošení roušek vyžádala i další organizační změny: studenti jsou zváni po skupinách 2 až 3 s rozestupem 45 minut, po celou dobu zkoušky všichni přítomní mezi sebou udržují vzdálenost 2 metrů, je zakázáno jíst a pít a také gratulace k úspěšnému zvládnutí se musí obejít bez tradičního podání rukou.

Součástí této SRZ je i otázka z epidemiologie infekčních nemocí. Téma se po čase většinou stáčí k diskuzi nad aktuální epidemií. V této problematice se studenti většinou velmi dobře orientují i díky všude přítomným informacím a hygienickým opatřením. Paradoxně současná epidemiologická situace i tak trochu pomáhá našim studentům.

Nutná protiepidemická opatření v průběhu zkoušky však ke klidu nepřispívají – rouška se při mluvení sesouvá pod nos, nedotýkat se obličeje při přemýšlení nad otázkou vyžaduje velkou sebekontrolu, udržování rozestupu 2 metry také mnohdy působí nesnáze, zejména přesouvá-li se najednou více osob. Teoretická zkouška tím ale najednou získala i velmi praktickou součást – správný postup dezinfekce rukou. A je docela možné, že tam už zůstane nastálo.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info