Studenti a studentky Nutriční terapie zapojení do celosvětové akce NutritionDay 2021

Celosvětový jednodenní audit nutriční péče NutritionDay letos připadnul na 4. 11. 2021 a studenti programů Nutriční terapie a Výživa dospělých a dětí byli u toho!

30. 11. 2021

NutritionDay je celosvětová iniciativa, jejímž cílem je zvýšit povědomí o podvýživě ve zdravotnických a sociálních zařízeních a zvýšit kvalitu poskytované nutriční péče, přičemž v letošním roce právě tímto dnem vyvrcholila týdenní kampaň Týden rizik malnutrice, která se na rizika spojená s podvýživou snaží upozornit. Audit NutritionDay probíhá od roku 2006 ve spolupráci s Evropskou společností pro klinickou výživu a metabolizmus (ESPEN) a Lékařskou univerzitou ve Vídni, která je hlavním koordinátorem této akce. K dnešnímu dni se do tohoto projektu zapojilo již více než 70 zemí z celého světa, včetně České republiky, která spolu s Rakouskem, Belgií a USA patří ke čtyřem nejaktivnějším zemím.

Budoucí nutriční terapeuti a terapeutky z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se do této akce zapojují od roku 2015. Letos se aktivně zúčastnil 3. ročník bakalářského programu Nutriční terapie a 1. ročník navazujícího magisterského programu Výživa dospělých a dětí. Zúčastnění měli příležitost pracovat se standardizovanými dotazníky u lůžka pacientů ve Fakultní nemocnici u svaté Anny pod vedením vedoucí nutriční terapeutky Mgr. Bc. Aleny Mottlové, Ph.D. Na vybraných odděleních od pacientů odebírali údaje zjišťující například příjem stravy, zhubnutí, podávané přípravky nutriční podpory, stejně jako další faktory související se zařízením, personálem a aktuální klinickou praxí. Během půldenní akce se díky zapojení studentů a studentek LF MU podařilo odebrat přes 100 individuálně kompletně vyplněných dotazníků.

Smyslem akce je dlouhodobě zlepšovat nutriční stav pacientů a klientů sociálních služeb, sbírat o něm data a upozorňovat na význam prevence podvýživy. Je proto dobře, že i Lékařská fakulta prostřednictvím svých studujících tuto celosvětovou iniciativu podporuje.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info