Studium nelékařských oborů si volí empatičtí a svědomití lidé

„Velmi pozitivně vnímám přístup studentů k dobrovolnické činnosti i Pracovní povinnosti v rámci nouzového stavu,“ říká proděkanka LF MU prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

4. 5. 2020

Bez popisku

Jak moc se s příchodem koronaviru změnila Vaše agenda?
Situace, s níž jsme konfrontováni v souvislostí s infekcí COVID-19 přišla náhle, nebylo možné se na ni připravit a zejména jsme nevěděli, na jak dlouhou dobu budou vydána omezení pro kontaktní výuku. V tom asi byla nejvýznamnější změna, protože se výuka musela transformovat do distanční formy (online). Taková forma výuky je ale možná pouze u některých předmětů (zejména teoretických) a v předmětech, které vyžadují osvojení zručností/dovedností očekáváme, že budeme výuku realizovat ještě i v době, kdy bude umožněna kontaktní výuka. Zpět k otázce. Moje agenda se tak zcela nezměnila, ale významně se navýšila časová náročnost s ohledem na nutnost zajištění organizačních změn ve výuce, a to jak teoretické, tak praktické u poskytovatelů zdravotních služeb, při zkoušení studentů, organizaci státních závěrečných zkoušek. Významnou roli také sehrálo to, že jsou naši studenti zapojeni dle Usnesení vlády do Pracovní činnosti a dobrovolnictví.

Jaké změny mohou očekávat nelékařské obory na LF MU ve srovnání s loňským rokem, kdy ještě nebyla epidemie?
Zde není jednoduché odpovědět, protože si nejsem jista, zda se ptáte na změny v souvislosti s výukou a vzděláváním, či v klinické praxi. Navíc, hovořit o budoucích změnách v době, kdy se mění situace a návazně i pokyny často v nepředvídatelných intervalech by to bylo neseriózní. V obecné rovině se ale domnívám, že ve společnosti jsou vnímány některé profese a mezi nimi i ty zdravotnické jako klíčové. To vnímám jako pozitivum.

V čem je pro nelékařské obory nejvíce limitující zrušení kontaktní výuky do 15. května?
Jak jsem uvedla v první odpovědi, distanční výuka může být realizována u předmětů, v nichž dochází k osvojování znalostí, ale pouze v omezené míře dovedností. Tyto předměty bude třeba zvládnout v navazujícím období. Zároveň však mnoho našich studentů prochází „školou života“ v ostrém provozu při dobrovolnické činnosti a plnění Pracovní povinnosti dle Usnesení vlády a mají tak příležitost se mnohému naučit. Musím přiznat, že mne velmi pozitivně „překvapil“ přístup studentů k dobrovolnické činnosti i Pracovní povinnosti. Vždy jsem byla přesvědčena, že studium v nelékařských programech si volí osoby velmi empatické, svědomité a s vysokou společenskou zodpovědností. Prostě správní lidé se srdcem na pravém místě. Jejich bezprostřední a obrovská snaha pomoci hned v začátcích pandemie byla skutečně úžasná. Jsem na ně opravdu hrdá. Poděkování je na místě i členům Studentské komory akademického senátu Lékařské fakulty MU (SKAS LF MU). Díky nim je skvěle organizováno jak dobrovolnictví, tak Pracovní povinnost studentů i jiné formy pomoci. Rovněž bych ráda zmínila kolegy z jednotlivých pracovišť, kteří tyto studenty vzdělávají. Situace se často mění ne v řádu dní, ale spíše hodin a jak vedoucí pracovníci, tak jednotliví akademičtí pracovníci i další kolegové jsou velmi flexibilní a snaží se udělat při řešení vzniklých situací maximum. Snažíme se z nastalé situace vytěžit to pozitivní tak, aby studenti naplnili požadavky na penzum znalostí, dovedností, ale i správných postojů, které by si měli osvojit v rámci studia a zároveň, abychom maximálně vyšli vstříc našim spolupracujícím klinickým pracovištím.

Jaké změny mohou studenti těchto oborů očekávat po 15. květnu, kdy de facto začíná zkouškové období?
Nelékařské programy, které jsou akreditovány na Lékařské fakultě MU, vzdělávají profesionály, u nichž je předpoklad, že budou po úspěšném ukončení studia pracovat samostatně jako plnohodnotní členové zdravotnických týmů. Mají legislativně dané a předepsané počty hodin praxe i výkony, které musí v průběhu studia zvládnout, proto je předpoklad, že i v období od 18. 5. do 30. 9. 2020, kdy je rektorem MU prof. Barešem stanoveno zkouškové období, bude probíhat kontaktní výuka. Tento postup je v souladu s celouniverzitními opatřeními a pokyny. Studenti budou o rozsahu výuky informováni včas stejně, jako je informujeme průběžně. Navíc, studenti některých nelékařských programů mají zejména praktickou výuku v letním období standardně. V žádném případě bychom nechtěli studenty zatěžovat nadměrně a zejména teoretické předměty, které byly distančně vyučovány, budou ukončeny bez další kontaktní výuky. Nicméně u vybraných prakticky orientovaných předmětů bude třeba výuku v určitém rozsahu uskutečňovat.

Bude příští semestr 2020/2021 pro studenty nelékařských oborů upraven či pozměněn?
Změny v organizaci semestru na úrovni fakult musí respektovat celouniverzitní pokyny. Podzimní semestr akademického roku 2020/2021 bude zahájen 5. 10. 2020 a studenti jsou o této skutečnosti informováni. To, jaké budou nezbytné případné další změny, bude záležet na vývoji epidemiologické situace. Ovšem vždy budou opatření přijímána v souladu s pokyny rektora MU s případnou úpravou pro danou fakultu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info