Úspěch projektu CZECRIN v rámci zapojení Konsorcií evropských výzkumných infrastruktur (ERIC)

CZECRIN je národní výzkumná infrastruktura propojující pracoviště, na kterých probíhá akademický klinický výzkum a je koordinována Masarykovou univerzitou a Mezinárodním centrem klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. 

12. 2. 2021

Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2014–2020 - Horizont 2020 (H2020) - určuje rámec pro unijní podporu výzkumných a inovačních činností. Sestává se ze 7 priorit, z nichž jednou je Vynikající věda (Excellent Science).  Právě tento pilíř projektů H2020 zaštiťuje projekty, na kterých se podílí mimo jiné infrastruktura CZECRIN. Zapojení do projektů financovaných v rámci Horizont 2020 je klíčovým ukazatelem úspěšnosti a mezinárodního uznání vysoké odbornosti.

CZECRIN v rámci projektů H2020 obsadil ve finálním hodnocení počtu účastí první místo v rámci zapojení Konsorcií evropských výzkumných infrastruktur (ERIC), jakožto český národní uzel ECRIN ERIC. ECRIN-ERIC navíc prokázal nejvyšší účast mezi zapojenými ERIC na projektech H2020 se zapojením se do 47 projektů, z čehož v 16 projektech byly zapojeny subjekty ČR. Tyto subjekty se ve zmíněných 16 projektech H2020 zapojily celkem s 24 účastmi. „To znamená, že se český subjekt účastnil téměř 35 % projektů, které ECRIN-ERIC získal. ECRIN-ERIC prokázal svou společenskou užitečnost také účastí v evropských společných programech, v případě české účasti konkrétně v projektu evropského Společného programu pro vzácné nemoci (kofinancovaném MŠMT). To je velmi dobrý výsledek jak pro evropskou, tak národní úroveň řízení ECRIN-ERIC/CZECRIN”, uvádí Technologické centrum AV ČR ve svém článku. Na druhém místě se v počtu účastní nachází BBMRI.

Ve vedení celkové účasti českých institucí v projektech H2020 společně s ERIC je Masarykova univerzita (koordinátor CZECRIN) s 19 účastmi. Ve zúčastněných institucích najdeme také další instituce spadající do sítě CZECRIN. Masarykova univerzita se současně dostala na první místo účastí v projektech H2020 společně s ECRIN-ERIC. Z 16 projektů, ve kterých byly zapojeny subjekty ČR, byla Masarykova Univerzita zapojena v 9 z nich.

Celý článek Evropské právnické osoby ERIC a jejich účast v programu H2020 společně se zajímavými odkazy a grafickým znázorněním najdete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info