V Publikační soutěži Purkyňova nadačního fondu uspěl Mgr. Václav Šeda, Ph.D.

V soutěži Purkyňova nadačního fondu o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech uspěl absolvent doktorského programu LF MU Mgr. Václav Šeda, Ph.D. s prací týkající se chronické lymfocytární leukémie (CLL).

30. 11. 2022

Mgr. Václav Šeda, Ph.D. při přebírání ocenění, foto M. Stavinoha (ČSL JEP)

V 7. ročníku soutěže o nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech za rok 2021, který vyhlašuje Purkyňův nadační fond, byly tradičně vybrány vítězné práce ve třech oborech: teoretické, interní a chirurgické. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 39 prací.

Při slavnostním předání cen v Karolinu v září převzal ocenění absolvent doktorského studijního programu Onkologie a hematologie na LF MU Mgr. Václav Šeda, Ph.D. za vítězství mezi 15 přihlášenými pracemi v kategorii interních oborů s prací FoxO1-GAB1 axis regulates homing capacity and tonic AKT activity in chronic lymphocytic leukemia. Článek byl publikován v časopise Blood (impakt factor: 23,629). Dr. Šeda působí ve Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity a na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno a LF MU.

Více informací o nejlepších pracech za rok 2021 je dostupných na webu Purkyňova nadačního fondu. Purkyňův nadační fond byl založen v roce 2003 Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) s cílem podpořit rozvoj a rozšiřování poznatků lékařských věd, využívání nových poznatků ve zdravotní péči, šířit zdravotnickou osvětu a od roku 2016 také oceňovat mladé autory za jejich publikační činnost. Zaměřuje se na členy a členky ČLS JEP do 35 let. Vůbec prvním oceněným v roce 2016 se stal doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., který vede výzkumnou skupinu Mikroprostředí imunitních buněk na CEITEC MUNI a kde také působí oceněný dr. Šeda.

Vítězná práce Fotogalerie Videozáznam předávání cen


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info