Vědkyně – matky mají šanci získat stipendium

Nově vyhlášený projekt podpoří dvě vědkyně matky zabývající se diagnostikou, výzkumem nebo léčbou Alzheimerovy choroby či obdobných neurodegenerativních onemocnění. Každá získá stipendium ve výši 160 tisíc Kč, které může využít dle vlastního uvážení.

7. 8. 2019

Cílem nově vyhlášeného projektu je zlepšit situaci a postavení žen matek v jejich profesním vědeckém životě. Pomůže lépe skloubit vědeckou kariéru s péči o děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen. Vědkyně matky jsou v nevýhodě, protože se dostávají se do začarovaného kruhu, který často neumožní smysluplně a funkčně založit a vést vlastní výzkumný tým nebo získat kmenové místo. V některých případech může celá tato situace vést i k rozhodnutí vědecké prostředí opustit. Společnost tak často přichází o velmi nadějné vědkyně, které se rozhodly být matkami, ale nedostalo se jim potřebného zázemí a podpory pro jejich profesní růst.

Projekt vyhlásil Alzheimer nadační fond ve spolupráci se společností MIBCON, která projekt finančně podpoří v rámci svého edukačního programu. Hodnotící komise vybere dvě uchazečky, z nichž každá získá stipendium ve výši 160 tisíc Kč pro využití dle vlastních potřeb, např. na pokrytí nákladů spojených s péči o děti (příspěvek na školku, hlídání dítěte či pomoc v domácnosti) nebo jiným způsobem, který přispěje k rozvoji vědecké kariéry.

Mezi specifické podmínky, které uchazečka musí splnit, patří péče o jedno či více dětí do 4 let, činnost vědkyně (lékařky) působící v instituci v ČR a zabývající se diagnostikou, výzkumem nebo léčbou Alzheimerovy choroby či obdobných neurodegenerativních onemocnění (např. v oborech neurologie, neuropsychologie, psychiatrie, biomedicínské zobrazování a programování, biomedicínská statistika, neuroradiologie, biofyzika, etika, ošetřovatelství, paliativní péče o pacienty s demencí apod.).

Povinností stipendistky je do dvanácti měsíců od ukončení vyplacení stipendia je publikovat původní článek v impaktovaném časopise či podaná žádost o samostatný grant do některé z grantových agentur v ČR. Elektronická forma přihlášek je možná do 13. 9. 2019 na e-mailovou adresu sekretariat@alzheimernf.cz. Více informací je dostupných zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info