Vybraní studenti obdrželi Cenu děkana

Vynikající studijní prospěch, vynikající vědecký výkon či mimořádný přínos LF MU jsou tři kategorie Ceny děkana, která je každoročně udělována studentkám a studentům. V letošním akademickém roce 2022/2023 jich bylo oceněno celkem třináct.

7. 3. 2023

Bez popisku

Získat Cenu děkana LF MU pro nejlepší pregraduální studenty je na základě přísných výběrových kritérií prestižní záležitostí. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se toto ocenění předává už od roku 2011 těm, kteří svou aktivitou vyčnívají z davu a dělají čest své fakultě.

Letošní předávání se konalo 6. března jako součást programu porady vedení fakulty a ocenění jsou pozváni také na představení Vědecké radě LF MU, která se bude konat v květnu. Laureáty cen přítomným představila proděkanka pro záležitosti studentů Jana Fialová a z rukou děkana Martina Repka studenti z různých ročníků a studijních programů obdrželi diplomy a dárek na památku. Pouze jedna studentka se ceremonie nemohla zúčastnit. 

Děkan Martin Repko i proděkanka Jana Fialová ocenili píli, snahu a obdivuhodné studijní výsledky všech oceněných, kteří po absolutoriu budou postupně rozšiřovat řady zdravotníků, lékařů či vědeckých pracovníků. Děkan Repko na tomto setkání též poděkoval studentským spolkům za skvělou reprezentaci fakulty.

Cenu děkana získali

za vynikající výsledky v průběhu studia

Tereza Havelková
Natálie Hrbáčková
Adéla Hubertová
Kateřina Mičová
Zuzana Mráková
Andrea Roubová
Václav Vávra

za vynikající vědecký výkon

Julia Anna Kent - 1. místo
Jan Štingl - 2. místo
Bc. Monika Vychytilová - 3. místo

za mimořádný přínos LF MU

Anna Zlámalová
Ivana Kravárová
Kristián Kalianko


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info