Vyhlášení voleb do komory akademických pracovníků Akademického senátu LF MU

Předseda akademického senátu Lékařské fakulty MU doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. dne 11. 9. 2020 vydává rozhodnutí o vyhlášení voleb do komory akademických pracovníků Akademického senátu LF MU. Volby se konají v termínu od 5. do 11. října 2020.

11. 9. 2020

Volby do komory akademických pracovníků Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity budou probíhat v termínu od 5. do 11. října 2020 a uskuteční se prostřednictvím aplikace E-volby IS MU. Volby jsou vyhlášeny pro volební obvody:

  • I. – pracoviště LF MU ve FN Brno – 7 mandátů
  • II. – pracoviště LF MU ve FN U sv. Anny, Úrazové nemocnici a společné kliniky LF MU a Masarykova onkologického ústavu – 6 mandátů
  • III. – pracoviště kateder LF MU – 2 mandáty
  • IV – pracoviště teoretických ústavů LF MU a jiných pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost – 7 mandátů.

Do daného volebního obvodu budou mít aktivní i pasivní právo volit akademičtí pracovníci LF MU v příslušných volebních obvodech. Seznam akademických pracovníků s rozpisem volebních obvodů je vložen v informačním systému MU.

Registrace kandidátů na členy komory akademických pracovníků AS LF MU lze podávat elektronickou poštou na adresu koscik@med.muni.cz a v kopii na tuto adresu 486836@mail.muni.cz. Kandidaturu do voleb je možné podávat ode dne vyhlášení do 22. 9. 2020 včetně. Na kandidaturu podanou po tomto datu se nepřihlíží. K zaslané kandidatuře je možno zaslat propagační text s maximálním počtem 1.500 znaků (text může obsahovat hypertextový odkaz na webovou prezentaci kandidáta, delší text však bude zveřejněn pouze v délce právě 1.500 znaků), jenž bude zveřejněn spolu s kandidaturou dne 24. 9. 2020. Při komunikaci s volební komisí je nutno používat výhradně univerzitní e-mailové účty a použít funkci „požadovat potvrzení o přečtení“.

Je žádoucí podat vlastní kandidaturu. Pokud bude člen akademické obce navrhovat jiného kandidáta, musí být souhlas kandidáta doručen nejpozději do 20. 9. 2020.

Při komunikaci s volební komisí je nutno používat výhradně univerzitní e-mailové účty a použít funkci „požadovat potvrzení o přečtení“.

Organizaci a dohled nad průběhem voleb zajistí v souladu s Volebním řádem AS LF MU Volební a mandátová komise AS LF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info