Z mateřské snáze zpět do výzkumu díky grantu MU: Tereza Renzová

S opětovným rozjezdem vědecké kariéry po přerušení výzkumné práce pomáhá iniciativa Masarykovy univerzity interním grantem GAMU Career Restart, kterou spravuje Grantová agentura Masarykovy univerzity. Grant podporuje opětovné začlenění vědeckých pracovníků do výzkumných týmů. Na konci roku 2021 uspěly se svou žádostí tři zaměstnankyně Lékařské fakulty MU. Nyní přinášíme rozhovor s jednou z nich: Mgr. Terezou Renzovou, Ph.D.

17. 2. 2022

Začněme, prosím, od začátku. Mohu se zeptat, na čem jste pracovala před přerušením kariéry?

Před odchodem na mateřskou dovolenou jsem dokončovala doktorské studium na Ústavu histologie a embryologie LF MU (ÚHE) pod vedením doktora Lukáše Čajánka. Jeho skupina se zabývá biologií centriol, které tvoří v dělicích se buňkách centrozom a v buňkách, které se nedělí, slouží jako templát pro tvorbu cilií - buněčných antén důležitých pro komunikaci mezi buňkami. Já jsem se věnovala studiu centriolárních abnormalit u lidských kmenových buněk, které jsme použili jako model časného embryonálního vývoje. Zjistili jsme, že centrozom je nutný pro schopnost sebeobnovy těchto buněk - jeho deplece vede ke ztrátě pluripotence a indukci diferenciace.

Paní doktorko, po jak dlouhé době se vracíte zpět k výzkumné činnosti?

Na mateřské dovolené jsem byla 2,5 roku, během této doby jsem také dokončila a obhájila disertační práci.

Byla jste po celou dobu v úzkém kontaktu se svými kolegy z týmu?

Ano, třeba díky milé kolegyni Petře Kovaříkové jsem nepřišla o obědové diskuse nad našimi projekty po značnou dobu mateřské dovolené. Pak všechny kontakty trochu ochladila covidová krize, ale od dvou let věku mého dítěte jsem dostala skvělou příležitost se pomalu vrátit díky DPP a pak částečnému úvazku.

Je těžké se po přerušení vracet zpět do jedoucího vlaku?

Je to rozhodně směs nových výzev. Ze začátku jsem překonávala nevyspání a horší soustředění, pak frustraci z jiné organizace času. Nejde totiž jen o návrat po pauze, dřív jsem byla zvyklá věnovat se svému projektu kdykoli jsem potřebovala - něco jsem chtěla upravit, něco mě zajímalo - mohla jsem to udělat hned. Teď se učím být trpělivější, systematičtější, protože času je méně.

Letos jste uspěla ve GA MU Career Restart s projektem Career restart - Role of Tau tubulin kinase 2 and regulation of its activity in cilia formation. Jak jste se o grantu dozvěděla a jaký pro Vás byl proces přípravy?

O grantu jsem se dozvěděla z několika stran. Stále hodně sdílíme své projekty se spolužáky napříč kampusem a Evropou, a s kolegy z ÚHE, takže jsem grant diskutovala s nimi. A také můj vedoucí Lukáš Čajánek má velmi dobrý přehled a navrhl mi požádat o něj. Vlastně mě celou dobu mého vědeckého života hodně podporuje a motivuje komunita lidí, se kterými jsme se potkali během studií.

Čeho se Váš projekt týká?

Jedna z výzkumných otázek ve skupině doktora Čajánka se týká mechanismů, jakými je v buňce řízena tvorba primárního cilia. Deregulace tvorby a fungování cilií je totiž spojena se vznikem tzv. ciliopatií. Tímto termínem se souhrnně označuje široké spektrum dědičných chorob zapříčiněných mutacemi v genech pro regulátory ciliogeneze. Protože cilia se vyskytují téměř u všech lidských buněk, mohou se tyto syndromy týkat mozku, ledvin, jater, sítnice nebo například diabetes či obezity. Já se budu na proces tvorby cilia dívat z perspektivy jednoho z hlavních regulátorů - proteinu TTBK2 (Tau tubulin kinase 2), a to především za použití současných pokročilých mikroskopických technik, jako je například expanzní mikroskopie. Doufám, že projekt přinese nové poznatky o počátečních krocích tvorby cilia, což je vysoce relevantní pro hlubší porozumění vzniku ciliopatií a tedy v budoucnu pro rozvoj nových terapeutických přístupů.

Jaká je doba podpory projektu a jak Vám pomůže sladit profesní a soukromý život?

Podpora grantu trvá dva roky a doufám, že právě v době častých karantén, zavřených školek a nemocí dětí mi pomůže získat víc času a klidu pro práci v laboratoři například možností financovat hlídání dítěte apod.

Medailonek

Mgr. Terezou Renzová, Ph.D. absolvovala bakalářské a magisterské studium v oboru Molekulární biologie a Genetika na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Během bakalářského studia dostala příležitost pracovat v laboratoři Dr. Pavla Krejčího na Ústavu experimentální biologie. Pod jeho vedením vypracovala obě závěrečné práce. Zde se paní doktorka také nadchla pro studium vývojové biologie a buněčné signalizace, což ji přivedlo k doktorskému projektu v nově vznikající skupině Dr. Lukáše Čajánka na Ústavu Histologie a Embryologie LF MU. Využila nabídky připojit se k rychle se rozvíjejícímu výzkumu primárních cilií a možnosti studovat tuto strukturu pro mezibuněčnou komunikaci u kmenových a diferencovaných buněk, tedy na modelu relevantním pro embryonální vývoj.

Podle slov Dr. Renzové, je nejspokojenější, když může někde v klidu a v ústraní pipetovat, ale kromě toho ji baví i výuka a zprostředkovávání úžasu z přírodních věd studentům. Během doktorského studia se podílela na výuce praktických kurzů z Biologie a Histologie a embryologie a krátce působila jako lektor v projektu Bioskop - platformě, která zábavně a prakticky ukazuje dětem svět vědy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info