Zahradní slavností na Obilním trhu bylo otevřeno Centrum porodní asistence FN Brno

Odpoledne 1. října patřilo v parku na Obilním trhu porodnictví. Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LF MU zde slavila otevření Centra porodní asistence, které v porodnici posiluje přístup k fyziologickým porodům a roli profese porodní asistentky. Na vzniku Centra se podílela také naše fakulta, která připravuje na svou budoucí profesi porodní asistentky. S radostí jsme se tak této slavnosti zúčastnili.

20. 10. 2021

Bez popisku

Vznik Centra inicioval přednosta kliniky doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. Koncepcí Centra je celková péče o těhotnou a rodící ženu s nízkým rizikem komplikací, kterou poskytuje v celé šíři porodní asistentka dle jasně definovaných pravidel. Pracuje samostatně a přebírá veškerou zodpovědnost za poskytovanou péči. Centrum umožňuje porodním asistentkám profesní růst a rozvoj oboru fyziologického porodnictví v nemocnici. Chod Centra je v současné době zasazen do provozu porodnice na obou pracovištích: Bohunice a Obilní trh.

Centrum vedou porodní asistentky v čele s PhDr. Miloslavou Kameníkovou (rovněž absolventkou a současnou spolupracovnicí LF MU). “Přirozený porod vyžaduje především klid a pocit porozumění založený na vzájemné důvěře mezi ženou a porodní asistentkou. Porod za takových podmínek se pak stává hlubokým a emocemi nabitým zážitkem, který si v sobě rodiny nesou po celý život. Naším cílem je, aby tento zážitek byl co nejlepší,” shrnuje Kameníková.

Lékařská fakulta MU při vzniku spolupracovala na Strategii porodní asistence, která dává pracovní pozici porodní asistentky na klinice jasný rámec a možnost rozvoje. Důležitá pro nás je zejména oblast praxe našich studentek porodní asistence a jejich hladká adaptace do nového pracovního prostředí.

Mezi hosty, kteří přišli novému Centru popřát, byl také děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. „Centrum porodní asistence je dalším z důkazů efektivní spolupráce Lékařské fakulty a její součásti vzdělávající nelékařské zdravotnické profese a klinického pracoviště fakultní nemocnice. Já osobně vnímám profesní zdravotnické studijní programy jako nedílnou součást LF MU, podporuji je a zde vidím obrovský potenciál pro další rozvoj.“ Děkana fakulty doplňuje prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., přednostka Ústavu zdravotnických věd LF MU, kde jsou právě porodní asistentky vzdělávány: „Založení centra porodní asistence je průlomem ve vnímání potřeby fyziologických porodů u poskytovatelů zdravotních služeb. Jedná se o akceptaci péče Porodní asistentkou, jako nelékařským zdravotnickým pracovníkem s úplnou profesní kompetencí pro fyziologické porody a komplexní péči o ženu v období těhotenství, porodu a období šestinedělí. Vznik Centra proto vnímám pozitivně nejen s ohledem na dopady na kvalitu péče, ale také na posílení profesních dovedností našich studentek. Jsem přesvědčena, že se tak bude nadále zkvalitňovat odborná praxe našich studentek, která již na klinice probíhá. Bude se tak zvyšovat jejich profesní satisfakce a konkurenceschopnost na trhu práce. Jsem ráda, že LF MU se podílí na zrodu tak skvělého projektu.“

Na slavnosti se se svými stánky představila řada firem a organizací, které se porodnictvím zabývají. Mezi nimi nechyběl stánek naší fakulty, na kterém studentky porodní asistence představovaly modely a pomůcky z výuky porodní asistence. Z velké části ženy, které se připravují na porod, tak jejich partneři i všichni ostatní návštěvníci si taky mohli prohlédnout moderní porodní modely, díky kterým se ze studentek stávají porodní právoplatné asistentky. Ochotné studentky svědomitě odpovídaly i na zvědavé dotazy těch nejmenších. Mezi návštěvníky nechyběly ani budoucí studentky porodní asistence či followerky instagramových účtů našich studentek. Další ze stánků představil výzkumnou studii Celspac o růstu a vývoji dítěte. Ředitelka výzkumného centra Přírodovědecké fakulty Recetox profesorka Jana Klánová na akci také promluvila a popřála tak novému Centru.

Akce se zúčastnila také řada dalších významných osobností z regionu. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka města Brna Markéta Vaňková zdůraznili přesah tohoto kroku pro všechny obyvatele. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková zdůraznila roli ombudsmana jako ochránce práv a respektu k ženám v porodnicích a ocenila zastoupení žen v řízení a směřování Centra.

Klinika zároveň představila svůj nový Nadační fond Proni, který jí pomáhá modernizační změny finančně podporovat. Na akci byli tak přítomni partneři fondu a jeho ambasadorky rektorka MENDELU Danuše Nerudová a herečka Kristýna Daňhelová.

Ta v průběhu akce spolu se svým kolegou z Městského divadla Brno zazpívala a doplnila tak kulturní program odpoledne pro děti i dospělé. Zážitky z porodního pokoje sdílelherec Michal Isteník, novou kapelu zde představil rovněž čerstvý otec zpěvák a herec Tomáš David.

Více informací o fungování nového Centra porodní asistence můžete najít na nově spuštěném webu www.porodnicebrno.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info