Zahradní terapie může pomoci při stresu i syndromu vyhoření

Zahradní terapie není jen prostá práce na zahradě, jak by si mnozí mohli myslet. „Je to cílená ozdravná metoda využívající pobytu v přírodě, zahradničení a práci s rostlinami a přírodninami k podpoře fyzického a psychického zdraví,“ přibližuje Ing. Zuzana Galle, DiS z Centra léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, spoluzakladatelka Asociace zahradní terapie, která se touto metodou dlouhodobě zabývá při práci s klienty autistického spektra. „Mám i osobní zkušenost při rekonvalescenci z vyhoření,“ dodává. O zahradní terapii se lze více dozvědět na 62. výstavě Centra léčivých rostlin LF MU, která bude otevřená ve dnech od 13. června do 7. července v areálu na Údolní 74 v Brně.

13. 6. 2024

Bez popisku

Co patří mezi benefity zahradní terapie?
Aktivizuje a stimuluje smysly, zlepšuje motoriku, koncentraci, pomáhá při psychických potížích, vyhoření, závislostech i psychiatrických onemocněních. Zmírňuje projevy agresivity, působí při léčbě různých dlouhodobých onemocnění nebo zotavování se po úrazech. Podporuje komunikační i sociální schopnosti jednotlivců a podporuje pocit sounáležitosti.

Pro koho jsou aktivity spojené se zahradní terapií užitečné?
Nabízí se řada možností a aktivit vhodných pro děti, dospělé i seniory. Její léčebné účinky pociťují i jinak zdraví lidé při přepracování či stresové zátěži. Díky tomu, že zahradní terapie může probíhat jak venku, tak i v interiéru, můžeme pomáhat i lidem, kteří jsou dlouhodobě v místnostech nebo upoutáni na lůžko a do zahrady se nedostanou.

Bez popisku

Patříte k zakladatelům Asociace zahradní terapie. Kdy a jak jste přišli na myšlenku spojit síly a společnost založit?

O pozitivních účincích pobytu v přírodě jsem věděla už od mládí – jezdila jsem na různé akce v přírodě i s lidmi s handicapem a viděla na vlastní oči, jak je pro ně prospěšný. Měla jsem velké štěstí, že jsem se ve správný čas dostala na Lipku (Brněnská enviromentální vzdělávací organizace – pozn. redakce.), kde měly kolegyně dlouhodobé zkušenosti se zahradní pedagogikou a od té je k zahradní terapii už docela malý kousek. Měla jsem možnost být u počátků setkávání zájemců o zahradní terapii, představovat a zkoušet ji v různých zařízeních a s různými typy klientů. Založení Asociace zahradní terapie v 2019 bylo přirozeným vyvrcholením předchozích aktivit, mělo být i začátkem profesionalizace této metody.

 

Měli jste nějaký zdroj inspirace?

Zmínky o podobném postupu léčby se dají dohledat hluboko do minulosti – využívala se ve starověkém Egyptě, mluvil o ni Hippokrates i Galén. Novodobá historie zahradní terapie se začala psát na přelomu osmnáctého a devatenáctého století v USA. Už v roce 1768 psal Benjamin Rush, otec americké psychiatrie, o tom, že „rýpání se v zemi“ je lék. V roce 1880 uznal Thomas Kirkbride, zakladatel dnešní americké psychiatrické asociace, práci na zahradě za zdraví prospěšnou, v roce 1917 proběhlo v nemocnici první školení s prvky zahradnictví pro ošetřující personál. Zahradní terapie se hodně rozšířila po světových válkách jako součást ergoterapie. V roce 1955 se stala samostatným studijním oborem a v roce 1973 byla založena Americká asociace zahradní terapie AHTA. Začal vycházet vědecký časopis Journal of Therapeutic Horticulture. Západní Evropa a Asie nezůstaly rozhodně pozadu, a tak se zahradní terapie stala vědeckým oborem (téměř) po celém světě. U nás máme v tomto ohledu ještě hodně práce před sebou.

Bez popisku

Zpátky do Česka: jaké máte zatím zkušenosti a odezvy od klientů?

To, co se mi na zahradní terapii nejvíc líbí, je široká škála jejího uplatnění – nejenom co se týká diagnóz, ale i co se týká osobnostních typů jednotlivých účastníků terapie. S někým můžete opravdu „pracovat na zahradě“, s někým na zahradě jen být, s někým o zahradě a přírodě jen mluvit a sdílet jeho vzpomínky. Všechny tyto formy evidentně pomáhají. Mám zkušenost se seniorem, který s nikým nemluvil, ale nad bylinkami se rozpovídal a vzpomínal na své mládí. Mám zkušenost se slečnou, která zapomněla na to, že je „vlastně špatná na nohy“ a radostně nosila plné konvičky vody. Znám osoby se silnou úzkostí, kterým pobyt na zahradě – chráněném místě – nesmírně pomáhal pro získání pocitu bezpečí a vnitřního klidu. Znám mladého muže, kterého práce v zahradě vrátila do normálního života po obrovském životním propadu. A mimo jiné mám osobní zkušenost s tím, jak příznivě působí kontakt s přírodou při vyhoření. Pomocí zahradní terapie můžete klienta naučit ledacos – třeba i orientaci v mapě i v čase, komunikaci s novými lidmi, péči o sebe i další dovednosti.

 

A co říká na zahradní terapii odborná veřejnost?

Většina klientů je opravdu nadšená. O to smutnější je, že její postavení je u nás zatím stále velmi nevyjasněné. Vlastně bych spíše měla mluvit o aktivitách s prvky zahradní terapie než o vlastní zahradní terapii, protože jakožto léčebná u nás zahradní terapie není schválena. I přes to je hodně používaná hlavně v sociální práci, několik zdravotnických zařízení už se k ní hrdě hlásí. Získat jí důstojné místo je také jedním z cílů Asociace zahradní terapie.

 

Na co konkrétně se mohou těšit návštěvníci výstavy v Centru léčivých rostlin?
Podařilo se nám získat venkovní výstavu o zahradní terapii a terapeutických zahradách, která vznikla v rámci projektu Therapeutic Gardens ve spolupráci organizací z Česka, Slovenska, Srbska a Maďarska. Na pěti panelech se návštěvníci seznámí se základními informacemi a o možnost využití zahrad pro zahradní terapii. U jednotlivých panelů budou i ukázky zahradně terapeutických aktivit. V budově pak návštěvníci budou mít příležitost seznámit se s možnostmi využití metody pro jednotlivé skupiny uživatelů. Spoluorganizátorem výstavy je Asociace zahradní terapie, návštěvníci se tedy dozvědí i něco o ní a jejích zakládajících členech.


Více informací

62. výstava léčivých rostlin CLR Tisková zpráva


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info