Zapojení centra CEBHC-KT do mezinárodního poradního výboru programu INGUIDE

Nedávno připsané úspěchy Českého národního centra Evidence-Based Healthace a Knowledge Translation (CEBHC-KT) Masarykově univerzitě čítají členství dr. Miloslava Klugara v Mezinárodním poradním výboru programu INGUIDE (International Guideline Development Credentialing & Certification) a možnosti pro doktorku Lucii Kantorovou stát se licencovanou školitelkou kurzů INGUIDE.

1. 3. 2022

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

Rádi bychom Vás informovali o dalších významných úspěších, které se nedávno připsaly pod České národní centrum Evidence-Based Healthace a Knowledge Translation (CEBHC-KT) na Masarykově univerzitě. Miloslav Klugar, ředitel CEBHC-KT, se stal členem Mezinárodního poradního výboru programu INGUIDE (International Guideline Development Credentialing & Certification) a doktorka Lucia Kantorová obdržela nabídku stát se licencovanou školitelkou kurzů INGUIDE.

Co je INGUIDE?

Jedná se o vůbec první světový akreditační a certifikační program v oblasti doporučených postupů, tzv. guidelinů. Tento komplexní evidence-based program pro doporučené postupy byl založen v roce 2020 jako partnerství světově uznávaných odborníků na výzkum, tvorbu a implementaci guidelinů z McMaster univerzity v Kanadě a Guidelines International Network (GIN), sítě mezinárodních organizací zabývající se tvorbou guidelinů.

Jak a komu pomáhá?

Guideliny pomáhají lékařům a pacientům v přijetí rozhodnutí o zdravotní péči a tak mohou ovlivnit život nejednoho z nás. Proces tvorby guidelinů se však často liší a mnohdy guideliny nesplňují ani základní kritéria kvality. To může být zapříčiněno tím, že činnost tvůrců guidelinů není nijak řízena, doporučené postupy jsou vypracovány bez formálního zaškolení a s různou úrovní zkušeností.

INGUIDE program nabízí 4 postupné úrovně získání certifikace

  • Úroveň 1 poskytuje základní informace pro všechny osoby (na jakékoliv profesní úrovni) zabývající se tvorbou guidelinů; předpoklad pro všechny certifikace vyšší úrovně.
  • Úroveň 2 je zaměřena na odborné metodiky tvorby guidelinů.
  • Úroveň 3 je pro vedoucí členy tvůrců guidelinů.
  • Úroveň 4 byla vytvořena pro osoby, které mají zájem získat licenci k vedení kurzů INGUIDE.

Od samotného spuštění se do programu INGUIDE přihlásilo více než 500 studentů z významných organizaci jako je např WHO, Elsevier a Public Health Agency of Canada. Úroveň 1 byla také schválena organizacemi Therapeutic Guidelines Australia a European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).

Cílem zavedení Mezinárodního poradního sboru INGUIDE, jehož členem je i dr. Klugar, je spojit odborné znalosti členů poradního sboru v oblasti vývoje guidelinů, geografickou perspektivu, prozíravost a předvídavost v oboru, aby se zajistilo, že se program INGUIDE bude nadále vyvíjet v souladu se zpětnou vazbou a že se urychlí jeho přijetí dalšími předními organizacemi, které se zabývají tvorbou guidelinů.

Jednou z hlavních rolí každého člena poradního výboru, tedy i dr. Klugara, je např. poradenství v oblasti vývoje vzdělávacího obsahu a poskytování informací o zájmech a problémech skupin/organizací, které se zabývají tvorbou guidelinů v jejich geografickém regionu. Dr. Klugar se podílel i na samotném vzniku programu INGUIDE, a tak jeho hlas můžete slyšet při absolvování několika modulů.

MUDr. Lucii Kantorové se podařilo absolvovat první dvě úrovně programu a letos se stane první lektorkou INGUIDE pro náš region. Gratulujeme!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info