Zemřel emeritní profesor Jaromír Švestka

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel profesor MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., emeritní profesor Masarykovy univerzity.

6. 8. 2019

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku nedožitých 82 let zemřel prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., emeritní profesor Masarykovy univerzity, člen České lékařské akademie a dlouholetý člen výboru České neuropsychofarmakologické společnosti. Jaromír Švestka se narodil 15. září 1937. Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvoval v roce 1961 s červeným diplomem. Svůj profesní život zasvětil psychiatrii, od počátku své kariéry se zajímal o biologickou psychiatrii a psychofarmakologii. Po promoci pracoval v Psychiatrické léčebně v Jihlavě, v roce 1965 nastoupil na brněnskou psychiatrickou kliniku, kde působil i po odchodu do penze. V roce 1983 byl jmenován profesorem pro obor psychiatrie. V letech 1987-1993 zastával funkci přednosty přednosta Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byl zakládajícím členem, členem výboru i předsedou České neuropsychofarmakologické společnosti a řadu let byl členem Oborové komise Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky. Jako člen redakčních rad pracoval pro časopisy Psychiatrie, Remedia, Pharmacotherapy a Update, byl rovněž  i členem redakční rady mezinárodního časopisu Neuroendocrinology Letters. Vysoká odbornost prof. Švestky a jeho zásluhy o obor psychiatrie a zejména klinické psychofarmakologie byly oceněny mj. také zvolením členem České lékařské akademie v roce 2004. Profesor Švestka byl mezi kolegy a přáteli znám jako cestovatel, který znal prakticky celý svět. Na cesty jezdil vždy skvěle připraven, vybaven itinerářem, průvodcem, znalostmi podnebí, historie, ekonomiky, místních zvyklostí. Nejen na svých cestách vynikal jako skvělý fotograf. Čest jeho památce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info